logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Wojciech Jarmołowicz

Przeszło 12,5 tys. pracowników firm – członków Porozumienia dla Bezpieczeństw a w Budownictwie (PBB), oraz ok. 19 tys. pracowników podwykonawców zostało
przeszkolonych podczas tegorocznego Tygodnia Bezpieczeństwa na polskich budowach prowadzonych przez sygnatariuszy Porozumienia. Jest to największa akcja szkoleniowo-edukacyjna w budownictwie.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 84 (spis treści >>)