logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. nadzw. PG, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;
ORCID: 0000-0002-6451-6220

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.06.12
Oryginalny artykuł naukowy

Artykuł przedstawia wyniki pomiarów skuteczności montażu kotew wklejanych w silikatowych elementach murowych drążonych pionowo. Badania wykonano w przypadku montażu kotew w różnych fragmentach tych elementów: w części pełnościennej, w osi symetrii oraz na krawędzi otworu pionowego. Przebadano wpływ lokalizacji miejsc osadzenia kotew na sposób kształtowania się połączenia pomiędzy żywicą a materiałem elementu silikatowego. Główny nacisk położono na określenie wpływu lokalizacji montażu na nośność kotew.
Słowa kluczowe: kotwy wklejane; silikatowe elementy murowe; drążenie pionowe.

Influence of vertical sinking in calcium-silicate masonry units
to the carrying capacity glued in anchor

Abstract. The article is showing results of measurements of the effectiveness of the assembly anchor of inmates glued in sunk vertically calcium-silicatemasonry units. Examinations were performed for cases of the assembly anchor in different fragments of units: in part full-wall, in an axis of symmetry and on the edge of the aperture vertical.An influence of the location of places of settling was examined anchor to the way of the forming of uniting between resin and material of the calcium-silicate. The primary focus was put on expression of influence of the location of the assembly on the carrying capacity anchor.
Keywords: glued in anchors; calcium-silicate masonry units; vertical sinking.

Literatura
[1] Badel E., P. Perre. 2001. „Using a digital X-ray imaging device to measure the swelling coefficients of a group of wood cells”. NDT&E, 34: 345 – 353.
[2] Caulkin R., X. Jia, C. Xu, et al. 2009. „Simulations of structures in packed columns and validation by X-ray tomography”. Ind. Eng. Chem. Res., 48: 202 – 213.
[3] Katalog techniczny Koelner – edycja 10.
[4] Kukiełka Leon. 1997. Podstawy badań inżynierskich. Warszawa. Wydawnictwo PWN.
[5] KurodaM., S.Yamanaka,Y. Isobe. 2001. „Detection of plastic deformation and estimation of maximum value of residual stress in low carbon steel by X-ray stress analysis using statistical techniques”. NDT&E, 36: 77 – 83.
[6] Niedostatkiewicz Maciej. 2014. Badania deformacji w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach. Monografia. Gdańsk. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 145: 1 – 371.
[7] Niedostatkiewicz Maciej, Jacek Haras. 2015. „Zastosowanie promieniowanie rentgenowskiego w diagnostyce montażu kotew wklejanych”. Materiały Budowlane 520 (12): 84 – 86. DOI: 10.15199/33.2015.12.26.
[8] PN-EN 12504-3:2006 Badania betonu w konstrukcjach – część 3: Oznaczanie siły wyrywającej.
[9] PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – część 2: Elementy murowe silikatowe.
[10] Potter A. R., J. C. Austin, R. M. Ormerod, P.W. Haycoock, B. R. Heywood, S. D. George. 2001. „X-ray images of defect formation in porcelain ceramics during drying”. NDT&E, 36: 77 – 83.
[11] Rahmanian N., M. Ghadiri, X. Jia, F. Stepanek. 2009. „Characterisation of granule structure and strength made in a high shear granulator”. Powder Technology, 192: 184 – 194.
[12] Substyk Michał. 2012. Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych. Warszawa. Wydawnictwo ODDK.
[13] Tillack G.-R., C. Nockemann, C. Bellon. 2000. „X-ray modeling for industrial applications”. NDT&E, 33: 481 – 488.
Przyjęto do druku: 07.03.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 76-78 (spis treści >>)