logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Konrad Polek, Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
mgr inż. Mateusz Zakrzewski, Politechnika Koszalińska; Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
ORCID: 0000-0002-0419-5058
mgr inż. Paweł Piekarski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0003-0041-4572

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.06.11
Doniesienie naukowe

W artykule przedstawiono rezultaty badań wybranych właściwości mechanicznych kompozytów cementowych z dodatkiem regranulatu polistyrenu ekspandowanego i włókien stalowych. Podczas badań mieszankę modyfikowano przez zastosowanie różnej ilości zbrojenia rozproszonego (0,25% i 0,5%). Przedstawiono wpływ włókien na wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu oraz wytrzymałość resztkową kompozytu.Wykazano, że zastosowane włókna mają istotny wpływ na poprawę badanych właściwości.
Słowa kluczowe: regranulat EPS; zrównoważony rozwój; beton lekki; włókna stalowe.

Effect of steel fibers on selected properties of cement composites
based on grounded EPS

Abstract. This paper presents choosen mechanical properties of steel fibre reinforced compositewith addition of ground expanded polystyrene aggregate. During investigation, concrete mix was enchanced by addition of steel fibre (0,25% and 0,5% of mix volume). Investigation prove positive impact of fibre on compression, bending and residual flexural tensile strength of composite.
Keywords: recycled ground EPS aggregate; sustainable development; lightweight concrete; steel fibres.

Literatura
[1] Chen Bing, Liu Juanyu. 2004. „Poperties of lightweight expanded polistyrene concrete reinforced with steel fiber”. Cement and Concrete Research (34): 1259 – 1263. DOI: 10.1016/j.cemconres. 2003.12.014.
[2] Domski J., J. Katzer, T. Ponikniewski,M. Zakrzewski, 2017. „Comparison of the mechanical characteristics of engineered and waste steel fiber used as reinforcement for concrete”. Journal of Cleaner Production, Volume 158: 18 – 28.
[3] Głodkowska Wiesława, Joanna Laskowska-Bury, Janusz Kobaka. 2015. „Wpływ włókien stalowych na kształtowanie właściwości kompozytu drobno kruszywowego”.Materiały Budowlane 493 (9): 28 – 30.
[4] Hernadez-Zaragoza Juan Bosco, Teresa Lopez-Lara, Jaime Horta-Rangel, Carlos Lopez-Cajun, Eduardo Rojas-Gonzalez, F. J. Garcia-Rodriguez, Jorge Adue. 2013. „Cellular concrete brick with recycled expanded polystyrene aggregate”. Advances in Materials Science and Engineering. DOI: 10.1155/2013/160162.
[5] Jamroży Zygmunt. 2009. Beton i jego technologie. Warszawa.Wydawnictwo Naukowe PWN.
[6] Liu Ning, Bing Chen. 2014. „Experimental study of the influence of EPS particle size on the mechanical properties of EPS lightweight concrete”. Construction and Building Materials 68: 227 – 232. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.06.062.
[7] Piekarski Paweł, Łukasz Mrozik, Agnieszka Grzybowska. 2017. „Właściwości betonów lekkich na bazie regranulatu polistyrenu ekspandowanego”. Materiały Budowlane 537 (5): 98 – 99. DOI: 10.15199/33.2017.05.42.
[8] Wiśniewski Krzysztof, Gabriela Rutkowska, Kamil Szczęsny. 2015. „Wpływ dodatku granulatu styropianowego pochodzącego z recyklingu na wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne betonu zwykłego”. Acta Scientiarium Polonorum. Architectura 14 (3): 67 – 77.
Przyjęto do druku: 27.03.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 72-73 (spis treści >>)