logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Adrian Chajec, PolitechnikaWrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego; 
ORCID: 0000-0001-5329-9534

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.06.10
Oryginalny artykuł naukowy

W artykule omówiono wpływ dodatku włókien stalowych na właściwości mieszanek betonowych stosowanych w posadzkach. Przedstawion wyniki badań mieszanki, w skład których wchodzą: pomiar zawartości powietrza w mieszance betonowej; określenie konsystencji mieszanki betonowej za pomocą metody opadu stożka oraz oznaczenie gęstości mieszanki betonowej. Badania dotyczyły siedmiu serii betonów, różniących się zawartością włókien stalowych.Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości włókien w mieszance betonowej rośnie w niej zawartość powietrza.Wykazano także, że dodatek włókien ma wpływ na konsystencję mieszanki betonowej oraz że zawartość włókien stalowych w mieszance betonowej nie ma istotnego wpływu na jej gęstość.
Słowa kluczowe: posadzki betonowe; włókna stalowe; konsystencja mieszanki betonowej.

Influence of steel fibers on properties of concrete mixes used in floors

Abstract. The purpose of the articleis to describe the influence of addition of steel fibers on properties of concrete mixes used in floors. The paper presents the results of a mix test including: measurement of air content in a concrete mix, determination of the consistency of a concrete mix using the slump fall method and determination of the density of a concrete mix. The tests were carried out for seven series of concrete mixes, differing from each other by dispensing steel fibers. On the basis of the tests carried out, it was found that with increasing the fibers addition tu the concrete mix, the air content in it increases, it has also been shown that the dispensing of fibers has an effect on the consistency of the concretemix, itwas alsofound that the addition of steel fibers into the concrete mix does not have a significant impact on its density of concrete mix.
Keywords: concrete floors; steel fibers; consistency of a concrete mix.

Literatura
[1] Błaszczyński Tomasz, Marta Przybylska, Jerzy Hoła, Tomasz Gorzelańczyk. 2009. „Fibrobeton jako materiał konstrukcyjny i naprawczy”, [w:]Współczesne metody naprawcze w obiektach budowlanych. red. M. Kamiński, J. Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczyński. Wrocław. DWE: 96 – 107.
[2] Emmons Peter H., Lech Czarnecki. 2002. Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Kraków. Polski Cement.
[3] Glinicki Michał. 2010. Beton ze zbrojeniem strukturalnym. XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk: WPPK Beskidy. 279 – 308.
[4] Hajduk Piotr. 2018. Projektowanie i ocena techniczna betonowych podłóg przemysłowych. Warszawa. PWN.
[5] Jamroży Zygmunt. 2005. Beton i jego technologie. Warszawa.Wydawnictwo Naukowe PWN.
[6] Jamroży Zygmunt. 2002. Betony ze zbrojeniem rozproszonym (co projektant wiedzieć powinien). XVII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. Ustroń: WPPK Ustroń.
[7] Piotrowski Tomasz, Sylwia Świątek-Żołyńska. 2017. „Beton posadzkowy – wymagania i odpowiedzialność za jakość zgodnie z PN-EN 206.” Materiały Budowlane 541 (9): 3 – 6. DOI: 10.15199/33.2017.09.01.
[8] PN-EN 12350-2:2011: Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
[9] PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej – Część 6: Gęstość.
[10] PN-EN-12350-7:2011: Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody ciśnieniowe.
[11] PN-EN12620+A1:2010:Kruszywa do betonu.
[12] Ponikiewski Tomasz. 2002. Plastyczność włókno-zaprawy a jej właściwości reologiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Gliwice.
Przyjęto do druku: 09.03.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 70-71 (spis treści >>)