logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Raman Pakholak, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ORCID 0000-0002-8136-1523
dr inż. Andrzej Plewa, Politechnika Białostocka; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ORCID 0000-0002-9470-9314

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.06.08
Doniesienie naukowe

W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz zmiany energii odkształcenia modyfikowanych lepiszczy asfaltowych (elastomeroasfaltów i lepiszczy gumowo-asfaltowych) w funkcji temperatury. Przeprowadzone badania i analizy wykazały, że parametry uzyskane w badaniu ciągliwości w duktylometrze z jednoczesnym pomiarem siły rozciągającej: energia odkształcenia i maksymalna siła rozciągania określone w funkcji temperatury są bardzo dobrymi parametrami oceny jakości lepiszczy asfaltowych.
Słowa kluczowe: asfalt; elastomeroasfalt; lepiszcze gumowo-asfaltowe; energia odkształcenia.

Evaluation of change strain energy of modified bitumen binders
as a temperature function

Abstract. The paper presents the results of analysis and research of strain energy change of modified bitumen binders (elastomer modified bitumen and rubber modified bitumen) as a function of temperature. Studies and analyzes have shown that parameters obtained in a ductility test with simultaneousmeasurement of the tensile strength: strain energy and maximum tensile strength defined as a function of temperature are very important parameters of asphalt binders quality assessment.
Keywords: bitumen; elastomer modified bitumen; rubber modified bitumen; strain energy.

Literatura
[1] Belyaev Pavel, Andrzej Plewa, Konstantin Andrianov, Anatolij Zubkov, Vladimir Frolov. 2016. „The Effect of Modifying Additives on the Consistency and Properties of Bitumen Binders”. Advanced Materials and Technologies (4): 35 – 40. DOI: 10.17277/amt. 2016.04. pp. 035-040.
[2] Piłat Jerzy, Piotr Radziszewski, Jan Król, Karol Kowalski, Michał Sarnowski. 2011. „Weryfikacja wymagań i metod oceny właściwości lepko sprężystych krajowych asfaltów i asfaltów modyfikowanych”. GDDKiA,Warszawa.
[3] PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości asfaltów modyfikowanych metodą pomiaru siły rozciągającej.
[4] PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia.
[5] Pszczoła Marek, Dawid Ryś, Piotr Jaskuła. 2017. „Analysis of climatic zones in Poland with regard to asphalt performance grading”. Drogi i Mosty 16: 245 – 264. DOI: 10.7409/rabdim. 017.016. Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WBIŚ/1/2015 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
Przyjęto do druku: 30.04.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 61-62 (spis treści >>)