logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Budownictwo murowe jest tradycyjnie, nie tylko w Polsce, najbardziej popularnym i najtańszym sposobem wznoszenia ścian budynków. Pomimo powszechności stosowania przy projektowaniu i wykonywaniu murów popełnianych jest wiele błędów. Ich najczęstszymi konsekwencjami są zarysowania i obniżenie izolacyjności akustycznej. Prawidłowe rozwiązania na etapie projektowania czy budowania nie wymagają przeważnie większych nakładów, ale po zakończeniu realizacji inwestycji eliminacja błędów jest najczęściej niemożliwa lub bardzo kosztowna.