logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL, Politechnika Lubelska,Wydział Budownictwa i Architektury
ORCID: 0000-0001-7356-5377
mgr inż. Marcin Wrótny

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.06.07
Studium przypadku

W artykule przedstawiono uspokojenie ruchu jako formę redukcji poziomu hałasu ruchu drogowego na przykładzie osiedla mieszkaniowego Włostowice w Puławach, zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej nr 824. Na terenie osiedla kompleksowo wprowadzono uspokojenie ruchu przez hierarchizację sieci dróg, zarządzanie strefami prędkości oraz wprowadzenie wielu elementów technicznych uspokojenia ruchu. Na podstawie wyników badań sporządzono wykresy zmiany poziomu hałasu w zależności od występowania elementów uspokojenia ruchu oraz wykonano mapę klimatu akustycznego panującego na terenie osiedla. Za pomocą izolinii równoważnego poziomu dźwięku możliwe było wstępne wyznaczenie stref ciszy i wskazanie, że mogą się one znajdować na osiedlach usytuowanych przy drogach o funkcji tranzytowej. Badania mają charakter pilotażowy i będą kontynuowane.
Słowa kluczowe: hałas drogowy, uspokojenie ruchu, ochrona przed hałasem.

Impact of traffic calming on road noise level

Abstract. The article presents traffic calming as a form of reducing the level of road noise, which is an example of the method that reduces noise in the area of emissions. Noise level tests were carried out on road No. 824 and on the Włostowice estate, which is located close to this road. In the area, traffic calming has been comprehensively implemented by hierarchizing the road network, managing the speed zones and introducing the number of technical elements of traffic calming. On the basis of the obtained test results, a graph of noise level variation was made depending on the occurrence of traffic calming elements and also an acoustic climate map in the estate. With the help of the generated isolines, it was possible to determine the silence zones and prove that they can be present even in estates located along roads with a transit function.
Keywords: traffic noise, traffic calming, noise protection, quiet zone.

Literatura
[1] Biernacki Sebastian, Janusz Bohatkiewicz, Marcin Dębiński, Michał Jukowski. 2016. Wpływ uspokojenia ruchu na oddziaływania środowiskowe. Katedra Dróg i Mostów, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska, EKKOM Sp. z o.o.
[2]Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
[3] Obwieszczenie Ministra Środowiska z 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
[4]Wrótny Marcin. 2018. Badania wpływu uspokojenia ruchu na poziom hałasu drogowego. Praca magisterska. Politechnika Lubelska.
Przyjęto do druku: 21.05.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 59-60 (spis treści >>)