logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Marta Wasilewska, Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0001-6834-5206
prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka,Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0002-9761-0088

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.06.06
Oryginalny artykuł naukowy

Artykuł prezentuje ocenę odporności na polerowanie mieszanek z kruszywa granodiorytowego, gabrowego, amfibolitowego, gnejsowego oraz granulatu gumowego przeznaczonych do warstw ścierlanych z poroelastycznych mieszanek. Kruszywo gabrowe, granodiorytowe i amfibolitowe zostało zaklasyfikowane do kategorii PSV50, natomiast gnejsowe do kategorii PSV44. Ustalono, że dodatek granulatu gumowego w ilości ok. 20% nie wpłynął istotnie na wartość PSV mieszanki. Dowodzi to, że zmiany w mikroteksturze są związane ze zmianami zachodzącymi na powierzchni kruszywa grubego. W przypadku mieszanek z kruszywa gabrowego i granulatu gumowego w ilości 30 i 40%. również nie zarejestrowano istotnego wpływu granulatu na wartość PSV mieszanki. Stwierdzono jednak, że próbki z większą zawartością granulatu gumowego wykazały niedostateczną trwałość. W efekcie przyczyniało się to do problemów technicznych podczas wykonywania oznaczenia.
Słowa kluczowe: wskaźnik polerowalności PSV; mikrotekstura; warstwa ścieralna; granulat gumowy; właściwości przeciwpoślizgowe.

Study of polishing resistance of mixture from coarse aggregate
and rubber granules for poroelastic road surface

The paper presents the evaluation of the polishing resistance of mixtures from granodiorite, gabbro, amphibolite, gneiss aggregates and rubber granlues intented for poroelastic road surface. Gabbro, granodiorite and amphibolite aggregates were classified in the PSV50 category, whereas gneiss aggregate in the PSV44 category. It was found that the addition of rubber particles in an amount of about 20% had no significant effect on PSV mixtures. This proves that the changes in microtexture are associated with changes occurring on the aggregate surface. Attempts have been made to carry out tests for mixtures from gabbro aggregate and rubber granules in an amount of 30 and 40%. However, no significant effect of the granulate on the PSV value of themixtureswas recorded. Itwas found that sampleswith higher amounts of rubber particles had low durability. As a consequence, it contributed to numerous technical problems during the test..
Keywords: PSV (Polished Stone Value); microtexture; wearing course; rubber granules; skid resistance.

Literatura
[1] Gardziejczyk Władysław, Marta Wasilewska. 2010. „Odporność na polerowanie mieszanek mineralnych na bazie kruszyw drogowych o różnym wskaźniku PSV”. Drogownictwo 9: 305 – 309.
[2] Świeczko-Żurek Beata, Luc Goubert, Jerzy Ejsmont, Grzegorz Ronowski. 2018. „Poroelastic Road Surfaces – State of TheArt”. Proceedings of the Rubberized Asphalt – Asphalt Rubber 2018 Conference: 625 – 643. Consulpav Lisbon, Southern African Transports Conference, Portugal. Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu SEPOR (Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa) realizowanego w związku ze Strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.
Przyjęto do druku: 13.05.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 57-58 (spis treści >>)