logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0002-9761-0088
dr inż. Paweł Gierasimiuk, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0003-4681-570X
dr inż. Marek Motylewicz, Politechnika Białostocka;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ORCID: 0000-0002-2702-9829

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.06.05
Oryginalny artykuł naukowy

W artykule przeprowadzono analizę makrotekstury, współczynnika tarcia i współczynnika absorpcji dźwięku na sześciu testowych odcinkach nawierzchni wykonanych z mieszanek poroelastycznych o zróżnicowanej charakterystyce.Otrzymane wyniki porównano z wynikami ustalonymi na istniejących asfaltowych i betonowych nawierzchniach drogowych. Analiza porównawcza wykazała, że nie powinno stanowić problemu uzyskanie odpowiedniej makrotekstury nawierzchni poroelastycznych. Niezbędne są bardziej szczegółowe badania dotyczące współczynnika tarcia w nawierzchni z tak dużą zawartością granulatu gumowego. Z punktu widzenia właściwości akustycznych szczególną uwagę należy zwrócić na charakterystykę mieszanki mineralno-gumowo-asfaltowej decydującą o tych właściwościach oraz na proces jej układania i zagęszczania.
Słowa kluczowe: hałas opona/nawierzchnia; poroelastyczna nawierzchnia drogowa; współczynnik tarcia; makrotekstura.

Poroelastic road surface as a prospective solution
to reduce the tyre/road noise

The paper presents an analysis of macrotexture, coefficient of friction and sound absorption coefficient was carried out on the six test sections of poroelasticroad mixtures with different characteristics.The obtained results on the tested sections were compared with the results established on existing asphalt and cement concrete road surfaces.Acomparative analysis has shown that it should not be a problemto obtain the appropriate macrotexture of poroelastic surfaces. More detailed research is needed regarding the coefficient of friction on surfaces with such a high content of rubber granulate. Particular attention should be paid to the characteristics of the poroelastic mixture and the process of its paving and compacting that determine the acoustic properties.
Keywords: tyre/road noise; poroelastic road surface; coefficient of friction; macrotexture.

Literatura
[1] Bendtsen Hans, Rasmus Stahlfest Holck Skov. 2015. Performance of Eight Poroelastic Test Sections. Report nr. 547. Vejdirektoratet, Denmark.
[2] Świeczko-Żurek Beata, Luc Goubert, Jerzy Ejsmont, Grzegorz Ronowski. 2018. „Poroelastic Road Surfaces – State of The Art”. Proceedings of the Rubberized Asphalt – Asphalt Rubber 2018 Conference: 625 – 643. Consulpav Lisbon, Southern African Transports Conference, Portugal. Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach projektu SEPOR (Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna nawierzchnia drogowa) realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG.
Przyjęto do druku: 27.05.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 54-56 (spis treści >>)