logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Tomasz Kania, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

XXXIII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska zorganizowana przez Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej odbyła się 7 – 10 maja br. w hotelu Cottonina, w Świeradowie-Zdroju. Szkoła naukowa została założona w 1976 r. przez ówczesnego kierownika Zakładu, profesora Krzysztofa Cenę. W latach 1982 – 1986 Szkoły nie były organizowane. Wznowiono je w 1987 r. i od tej pory corocznie są miejscem spotkań naukowców zajmujących się szeroko rozumianymi zagadnieniami fizyki budowli i środowiska. W tym roku w Szkole Fizyki Budowli uczestniczyło 38 naukowców z całej Polski, wygłoszono 16 referatów, po których odbywały się dyskusje na temat prezentowanych badań i ich wyników.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 46 (spis treści >>)