logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Ryszard Antonowicz, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
ORCID: 0000-0002-0026-9961
dr inż. Adam Klimek, Politechnika Wrocławska; Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
ORCID: 0000-0002-4945-4121

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.06.02
Studium przypadku (Case study)

W artykule przedstawiono stan zachowania oraz wyniki analizy statyczno-wytrzymałościowej storczykowej więźby dachowej na przykładzie dachu nad jednym z kościołów parafialnych na Dolnym Śląsku. Zwrócono uwagę na występujące niewielkie odkształcenia konstrukcji więźby pomimo licznych ubytków oraz uszkodzeń istotnych elementów konstrukcyjnych. Wyznaczono wytężenia elementów więźby oraz przedstawiono zakres koniecznej naprawy uszkodzonej konstrukcji dachu.

Słowa kluczowe: kościół; stromy dach; więźba dachowa; uszkodzenia; analiza; wzmocnienie.

The state of preservation of king post truss over the church
after 300 years exploitation

In the article the state of preservation and results of static and strenght analysis of king post truss on example of roof over one of the church in Lower Silesia is described. Attention has been paid to occurring deformation despite numerous cavities and damages of important structural elements. Strains of roof truss were marked out and the range of damage roof structure necessary repair was presented.

Keywords: church; slope roof; roof truss; damages; analysis; strenghtening.

Literatura
[1] PN-EN-1995-1-1. Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogólne. Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
[2] Rysunki inwentaryzacyjne oraz dane ze skanowania laserowego obiektu,wykonane przezmgr. inż. arch. Mariusza Turkowskiego w lipcu i sierpniu 2018 r.
[3] Tajchman Jan. 2005. „Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii ciesielskich konstrukcji dachowych występujących na terenie Polski od XIV do XX w.”, w: Monument t. 2. Wydawnictwo Krajowy Ośrodek Badań Dokumentacji i Zabytków.
Przyjęto do druku: 06.05.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 24-26 (spis treści >>)