logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Mariusz Gaczek, Politechnika Poznańska;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;
ORCID: 0000-0003-1349-2676

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiatr powoduje corocznie uszkodzenia, a nawet zniszczenia budynków, wiat, słupów elektroenergetycznych, kominów, ogrodzeń i innych budowli oraz elementów małej architektury. Ulegają im najczęściej niskie budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze, a przede wszystkim ich dachy.Większość zdarzeń spowodowanych przez wiatr ma miejsce na obszarach wiejskich i w małych miastach, mniej występuje w dużych miastach. Wiatr współcześnie zrywa tam przeważnie warstwy zewnętrznego ocieplenia ścian lub dachów płaskich, odrywa rynny i rury spustowe, niszczy obróbki blacharskie, przewraca tablice informacyjne i ogrodzenia. Wyrywane z korzeniami albo łamane drzewa lub ich konary są niejednokrotnie także przyczyną uszkodzenia dachów budynków.

Literatura
[1] Banks David, Partha P. Sarkar, FuqiangWu. 2003. Structures for mitigating wind suction atop a flat or slightly inclined roof. United States Patent US 6601348 B2.
[2] Deacon E. L. 1965. „Wind gust speed: averaging time relationship”. Australian meteorological magazine (51): 11 – 14.
[3] Maßong Friedhelm. 2012.Windsogsicherung am geneigten Dach – Grundlagen, Berechnungen, Projekte. Köln. Rudolf Müller GmbH & Co. KG.
[4] PN-EN 1991-1-4:2008, Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru.
[5] Żurański JerzyA. 1978. Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji.Warszawa. Arkady.
[6] Żurański Jerzy A. 2010. „Oddziaływania wiatru na konstrukcje budowlane w ujęciu normy PN-EN 1991-1-4:2008”. Inżynieria i Budownictwo (7): 360 – 367.
[7] Żurański JerzyA., Mariusz Gaczek. 2008. Oddziaływanie huraganowego wiatru na budowle. X Konferencja naukowo-techniczna „Problemy rzeczoznawstwa budowlanego”, Warszawa-Miedzeszyn: 241 – 262.
[8] Żurański Jerzy A., Mariusz Gaczek. 2011. Projektowanie według Eurokodów. Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1. Komentarze z przykładami obliczeń. Warszwa. Instytut Techniki Budowlanej.
[9] Żurański Jerzy A., Mariusz Gaczek, Sławomir Fiszer. 2011. Sposoby ograniczania szkód wyrządzanych przez wiatr. XXVKonferencja naukowo-techniczna „Awarie budowlane”, Szczecin-Międzyzdroje: 629 – 638.
Przyjęto do druku: 23.05.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 6/2019, strona 6-9 (spis treści >>)