logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - BMI Group (reklama)
Okładka II - FAKRO - energooszczędne okno trzyszybowe FTP-V U5 (reklama)
Okładka III - Białe ciepło - natryskowy system izolacji termiczno-akustycznej (reklama)
Okładka IV - Solbet (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

A. Klimek, Z. Matkowski – Analiza statyczno-wytrzymałościowa zabytkowej więźby dachowej osłabionej pęknięciami / Statics and strength analysis of a historic rafter framing weakened by crack ... 21
cytuj/citation: Klimek Adam, Matkowski Zygmunt. 2019. Analiza statyczno-wytrzymałościowa zabytkowej więźby dachowej osłabionej pęknięciami. Materiały Budowlane 562 (6): 21-23. DOI: 10.15199/33.2019.06.01

R. Antonowicz, A. Klimek – Stan zachowania więźby storczykowej nad budynkiem kościoła po przeszło trzystu latach eksploatacji / The state of preservation of king post truss over the church after 300 years exploitation ... 24
cytuj/citation: Antonowicz Ryszard, Klimek Adam. 2019. Stan zachowania więźby storczykowej nad budynkiem kościoła po przeszło trzystu latach eksploatacji. Materiały Budowlane 562 (6): 24-26. DOI: 10.15199/33.2019.06.02

K. Sadowski – Przegrody i instalacje w energooszczędnym budownictwie mieszkaniowym w kontekście zmian w Prawie budowlanym po 2015 roku / Partition and installation in energy-efficient housing construction in the context of changes in the Building law after 2015 ... 41
cytuj/citation: Sadowski Kajetan. 2019. Przegrody i instalacje w energooszczędnym budownictwie mieszkaniowym w kontekście zmian w Prawie budowlanym po 2015 roku. Materiały Budowlane 562 (6): 41-45. DOI: 10.15199/33.2019.06.03

R. Jasiński – Wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie muru z ABK metodą MDT / Determination of AAC masonry compressive strength by MDT method ...  50
cytuj/citation: Jasiński Radosław. 2019. Wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie muru z ABK metodą MDT. Materiały Budowlane 562 (6): 50-51. DOI: 10.15199/33.2019.06.04

W. Gardziejczyk, P. Gierasimiuk, M. Motylewicz – Nawierzchnia poroelastyczna jako perspektywiczne rozwiązanie obniżające poziom hałasu toczenia pojazdów saamochodowych / Poroelastic road surface as a prospective solution to reduce the tyre/road noise ... 54
cytuj/citation: Gardziejczyk Władysław, Gierasimiuk Paweł, Motylewicz Marek. 2019. Nawierzchnia poroelastyczna jako perspektywiczne rozwiązanie obniżające poziom hałasu toczenia pojazdów saamochodowych. Materiały Budowlane 562 (6): 54-56. DOI: 10.15199/33.2019.06.05

M. Wasilewska, W. Gardziejczyk – Badanie odporności na polerowanie mieszanek kruszywa grubego i granulatu gumowego przeznaczonych do nawierzchni poroelastycznych / Study of polishing resistance of mixture from coarse aggregate and rubber granules for poroelastic road surface ... 57
cytuj/citation: Wasilewska Marta, Gardziejczyk Władysław. 2019. Badanie odporności na polerowanie mieszanek kruszywa grubego i granulatu gumowego przeznaczonych do nawierzchni poroelastycznych. Materiały Budowlane 562 (6): 57-58. DOI: 10.15199/33.2019.06.06

J. Bohatkiewicz, M. Wrótny – Wpływ uspokojenia ruchu na poziom hałasu drogowego / Impact of traffic calming on road noise level ... 59
cytuj/citation: Bohatkiewicz Janusz, Wrótny Marcin. 2019. Wpływ uspokojenia ruchu na poziom hałasu drogowego. Materiały Budowlane 562 (6): 59-60. DOI: 10.15199/33.2019.06.07

R. Pakholak, A. Plewa – Ocena zmiany energii odkształcenia modyfikowanych lepiszczy asfaltowych w funkcji temperatury / Evaluation of change strain energy of modified bitumen binders as a temperature function ... 61
cytuj/citation: Pakholak Roman, Plewa Andrzej. 2019. Ocena zmiany energii odkształcenia modyfikowanych lepiszczy asfaltowych w funkcji temperatury. Materiały Budowlane 562 (6): 61-62. DOI: 10.15199/33.2019.06.08

K. Zdanowicz, S. Marx – Siatki tekstylne na bazie włókien szklanych i węglowych jako zbrojenie konstrukcji betonowych / Glass and carbon textile reinforcement for concrete structures ... 64
cytuj/citation: Zdanowicz Katarzyna, Marx Steffen. 2019. Siatki tekstylne na bazie włókien szklanych i węglowych jako zbrojenie konstrukcji betonowych. Materiały Budowlane 562 (6): 64-69. DOI: 10.15199/33.2019.06.09

A. Chajec – Wpływ włókien stalowych na właściwości mieszanek betonowych do wykonywania posadzek / Influence of steel fibers on properties of concrete mixes used in floors... 70
cytuj/citation: Chajec Adrian. 2019. Wpływ włókien stalowych na właściwości mieszanek betonowych do wykonywania posadzek. Materiały Budowlane 562 (6): 70-71. DOI: 10.15199/33.2019.06.10

K. Polek, M. Zakrzewski, P. Piekarski – Wpływ włókien stalowych na wybrane właściwości kompozytów cementowych na bazie regranulatu EPS / Effect of steel fibers on selected properties of cement composites based on grounded EPS... 72
cytuj/citation: Polek Konrad, Zakrzewski Mateusz, Piekarski Paweł. 2019. Wpływ włókien stalowych na wybrane właściwości kompozytów cementowych na bazie regranulatu EPS. Materiały Budowlane 562 (6): 72-73. DOI: 10.15199/33.2019.06.11

M. Niedostatkiewicz – Wpływ drążenia pionowego w silikatowych elementach murowych na nośność kotew wklejanych / Influence of vertical sinking in calcium-silicate masonry units to the carrying capacity glued in anchor ... 76
cytuj/citation: Niedostatkiewicz  Maciej. 2019. Wpływ drążenia pionowego w silikatowych elementach murowych na nośność kotew wklejanych. Materiały Budowlane 562 (6): 76-78. DOI: 10.15199/33.2019.06.12

 

TEMAT WYDANIA – Dachy

K. Mrówczyński – Dobra koniunktura na rynku pokryć dachowych ... 2

Wywiad z Konradem Machula, Dyrektorem Regionu Północno-Wschodniego Grupy BMI i Dyrektorem Zarządzającym BMI Polska ... 4

M. Gaczek – Oddziaływanie wiatru na dachy budynków ... 6

PUNTO PRUSZYŃSKI - blacha tytanowo-aluminiowa Tytanum (reklama)

A. Byrdy – Stropodachy nad halami basenowymi ... 10

Kompleksowe rozwiązanie SIKA na obiekty o wysokiej wilgotności (reklama)

MWK jako materiał poślizgowy polecany pod pokrycia z blachy ... 14

System płynnych tworzyw sztucznych BauderLIQUITEC PU Detail ... 16

D. Nowicki – Odwieczny dylemat na budowie: kto buduje, a kto odpowiada ... 17

Klasyczne i nowoczesne dachówki marki Röben ... 19

Z. Pióro, M. Osiniak – Monitorowanie ugięcia konstrukcji dachów laserowym pomiarem odległości ... 20

Rettenmaier - Canastol (reklama)

Jeszcze więcej światła na poddaszu – okna dachowe w zestawach ... 27

Papa Braas-BIT Premium SBS ... 28

Blachy Pruszyński - Blachodachówka Płaska IRYD (reklama)

Przegląd materiałów dachowych ... 30

Innowacyjne rozwiązania z oferty BMI Polska ... 30

Izolacje bitumiczne, termiczne oraz dachy zielone firmy Soprema Polska ... 33

IzolmaT - membrana IZOLMAT PLAN optimax PV

Selena - system hydroizolacyjny TACK-R FLASHING

Rawlplug - system mocowania izolacji dachów płąskich (reklama)

Balexmetal (reklama)

M. Ziach – Dekarz – zawód deficytowy ... 36

IV Forum Budownictwo w Polsce ... 38

K. Patoka – Skutki niedokładnie sprecyzowanych informacji ... 39

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

T. Kania – XXXIII Wiosenna Szkoła Fizyki Budowli i Środowiska ... 46

R. Zamorowska, J. Sieczkowski – Aspekty prawne ocieplania budynków ... 47

 NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

P. Mielczarek – Prefabrykowane budownictwo mieszkaniowe ... 52

ZAGADNIENIA BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO

 Wywiad z dr. inż. Markiem Motylewiczem, Prezesem SITK o. Białystok ... 63

PRAKTYKA BUDOWLANA

Rettenmaier - Arbocel (reklama)

K. Traczyński – Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo ... 74

BIM W BUDOWNICTWIE

F. Idźkowski, J.Wieczorek Współpraca w procesie budowlanym szansą dla producentów ... 79

Isover - Rigips (reklama)

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 82

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

W. Jarmołowicz – Tydzień Bezpieczeństwa 2019 pod hasłem „Nigdy nie idź na skróty” ... 84

RYNEK BUDOWLANY

J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie czterech miesięcy 2019 roku ... 85

Rettenmaier - Viatop (reklama)

M. Mysior-Syczuk – Zmiana cen materiałów dla budownictwa w kwietniu 2019 roku ... 87

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w kwietniu 2019 roku ... 88

KONFERENCJE

J. Piotrowska-Łój, M. Gruszczyński – Finał XVI Kampanii SPBT „Dobry Beton” ... 91

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 94

Prenumerata dla szkół średnich ... 96