logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Czy wykonanie w użytkowanym budynku instalacji hydrantowej wymaga pozwolenia na budowę?

Ustawa – Prawo budowlane nie posługuje się pojęciem „instalacja hydrantowa”. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. poz. 719, z późn. zm.) używane jest pojęcie „instalacji wodociągowej przeciwpożarowej”...

W jakim zakresie należy kontrolować okresowo budynki jednorodzinne?

Budynki mieszkalne jednorodzinne zostały zwolnione z obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w zakresie określonym w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo budowlane, czyli kontroli okresowej stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu ...

Zmiany w prawie

W Dzienniku Ustaw z 15 kwietnia 2019 r. opublikowana została ustawa z 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. poz. 695). ...

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 72 (spis treści >>)