logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

W artykule przedstawiono wyniki naprężeń rysujących i niszczących sześciu ścian skrępowanych ścinanych poziomo wykonanych z elementów murowych z ABK. Wymiary zewnętrzne ścian wynosiły: grubość t = 0,18 m; długość l = 4,43 m; wysokość h = 2,49 m. Ściany badano przy wstępnych naprężeniach ściskających σc = 0,1; 0,75 i 1,0 N/mm2.

dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PS, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0003-4015-4971
mgr inż. Tomasz Gąsiorowski, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.05.06
Oryginalny artykuł naukowy (Original research paper)

W artykule przedstawiono wyniki naprężeń rysujących i niszczących sześciu ścian skrępowanych ścinanych poziomo wykonanych z elementów murowych z ABK. Wymiary zewnętrzne ścian wynosiły: grubość t = 0,18 m; długość l = 4,43 m; wysokość h = 2,49 m. Ściany badano przy wstępnych naprężeniach ściskających σc = 0,1; 0,75 i 1,0 N/mm2. Analizowano wartości naprężeń rysujących i niszczących w odniesieniu do wyników badań ścian niezbrojonych, zbrojonych stalowymi kratowniczkami i siatkami z tworzywa sztucznego.

Słowa kluczowe: ABK; ściany usztywniające; ściany skrępowane; naprężenia rysujące; naprężenia niszczące.

Cracking and ultimate shear stresses of confined masonry walls
sheared horizontally

The paper presents the results of cracking and ultimate shear stresses of 6 confined walls made of AAC masonry units. The external dimensions of the walls were: thickness t = 0.18 m; length l = 4.43 m; height h = 2.49 m. The walls were tested at initial compressive stresses equal to σc = 0.1; 0.75 and 1.0 N/mm2. The values of cracking and ultimate shear stresses were analyzed in relation to the results of tests of unreinforced walls, walls reinforced with steel trusses and plastic grid.

Keywords: AAC; shear walls; confined walls; cracking shear stress; ultimate shear stress.

Literatura
[1] Jasiński Radosław, Tomasz Gąsiorowski. 2019. „Morfologia zarysowań ścian skrępowanych ścinanych poziomo”. Materiały Budowlane 560 (4): 23 ÷ 25. DOI: 10.15199/33.2019.04.03.
[2] Jasiński Radosław. 2018. „Size effect of monotonically sheared masonry walls made of AACmasonry units”. ICAAC6th Internationa Conference on Auto claved Aerated Concrete. Postdam, p. E12 ÷ E25. DOI: 10.1002/cepa.900.
[3] Jasiński Radosław. 2019. „Research of Influence of the Shape of Unreinforced Masonry ShearWalls Made of Calcium Silicate Masonry Units”. IOPConf. Series: Materials Science and Engineering 471 022009. DOI: 10.1088/1757-899X/471/2/022009.
[4] Jasiński Radosław. 2017. „Badania wpływu kształtu ścian murowanych z elementów silikatowych poddanych ścinaniu”. Materiały Budowlane 536 (4): 21 ÷ 26. DOI: 10.15199/33.2017.04.05.

Podziękowania Autorzy dziękują firmom Solbet Sp. z o.o. i Nova Sp. z o.o. za pomoc merytoryczną oraz dostarczenie materiałów do badań.
Przyjęto do druku: 23.04.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 5/2019, strona 38-39 (spis treści >>)