logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS 

Okładka I - VI konferencja „SPB 2019" (reklama)
Okładka II - reklama PSB Mrówka (reklama)
Okładka III - Evomer (reklama)
Okładka IV - EVERGUARD (reklama) 

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

Z. Matkowski, A. Klimek – Błędy projektowe i wykonawcze hydroizolacji w budynku z fosą przyścienną / Errors in design and application of hydroinsulation in a building with a wall ventilation gallery... 8
cytuj/citation: Matkowski Zygmunt, Klimek Adam. 2019. Błędy projektowe i wykonawcze hydroizolacji w budynku z fosą przyścienną. Materiały Budowlane 561 (5): 8-10. DOI: 10.15199/33.2019.05.01

J. Szczotka – Metoda promieniowania podczerwieni w badaniach jakościowych zawilgocenia murów z cegły / The use of infrared radiation in a method of examining the degree of dampness in brick walls ... 14

cytuj/citation: Józef Szczotka. 2019. Metoda promieniowania podczerwieni w badaniach jakościowych zawilgocenia murów z cegły. Materiały Budowlane 561 (5): 14-17. DOI: 10.15199/33.2019.05.02

A. Kaliszuk-Wietecka – Osuszanie zawilgoconych elementów budynków / Drying of damp building elements / Drying of damp building elements ... 24
cytuj/citation: Agnieszka Kaliszuk-Wietecka. 2019. Osuszanie zawilgoconych elementów budynków. Materiały Budowlane 561 (5): 24-26. DOI: 10.15199/33.2019.05.03

J. Jasiczak – Kryteria doboru powłok ochronnych w betonowych obiektach oczyszczania ścieków / Criteria for the selection of protective coatings in concrete sewage treatment facilities ... 29
cytuj/citation: Jasiczak Józef. 2019. Kryteria doboru powłok ochronnych w betonowych obiektach oczyszczania ścieków. Materiały Budowlane 561 (5): 29-32. DOI: 10.15199/33.2019.05.04

R. Nowak, R. Orłowicz – Wpływ stanu technicznego muru na nośność zabytkowego łuku w Sankt Petersburgu / Influence of masonry technical state on arched structures in Sankt Petersburg ... 34
cytuj/citation: Nowak Rafał, Orłowicz Romuald. 2019. Wpływ stanu technicznego muru na nośność zabytkowego łuku w Sankt Petersburgu. Materiały Budowlane 561 (5): 34-35. DOI: 10.15199/33.2019.05.05

R. Jasiński, T. Gąsiorowski – Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo / Cracking and ultimate shear stresses of confined masonry walls sheared horizontally ... 38
cytuj/citation: Jasiński Jarosław, Gąsiorowski Tomasz. 2019. Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo. Materiały Budowlane 561 (5): 38-39. DOI: 10.15199/33.2019.05.06

P. Krause, D. Wojewódka, K. Kożuch, Ł. Kosobucki – Destrukcja polistyrenu spienionego z dodatkami atermicznymi / Destruction of expanded polystyrene with addition of IR-reflective filler... 44
cytuj/citation: Krause Paweł, Wojewódka Dominik, Kożuch Karol, Kosobucki Łukasz. 2019. Destrukcja polistyrenu spienionego z dodatkami atermicznymi. Materiały Budowlane 561 (5): 44-45. DOI: 10.15199/33.2019.05.07

T. Krukowicz – Sygnalizatory S-2 oraz wyświetlacze czasu w sygnalizacji świetlnej / Right turn on red and countdown timers in traffic light ...48
cytuj/citation: Krukowicz Tomaszm. 2019. Sygnalizatory S-2 oraz wyświetlacze czasu w sygnalizacji świetlnej. Materiały Budowlane 561 (5): 48-49. DOI: 10.15199/33.2019.05.08

R. Ziółkowski – Prędkość chwilowa vs. prędkość odcinkowa na drogach zamiejskich / Sectional speed vs. spot speed on regional roads ... 50
cytuj/citation: Ziółkowski Robert. 2019. Prędkość chwilowa vs. prędkość odcinkowa na drogach zamiejskich. Materiały Budowlane 561 (5): 50-51. DOI: 10.15199/33.2019.05.09

A. Zalewski – Nowe tendencje w organizacji bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów / New tendencies in organization of cycling safety infrastructure – cycling highways ... 52
cytuj/citation: Zalewski Andrzej. 2019. Nowe tendencje w organizacji bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów. Materiały Budowlane 561 (5): 52-55. DOI: 10.15199/33.2019.05.10

M. Wasil – Wpływ dodatku bentonitu na właściwości uszczelniające popiołu lotnego / The influence of the bentonite addition on the sealing properties of fly ash ... 56
cytuj/citation: Wasil Mariola. 2019. Wpływ dodatku bentonitu na właściwości uszczelniające popiołu lotnego. Materiały Budowlane 561 (5): 56-57. DOI: 10.15199/33.2019.05.11

E. Ołdakowska – Zmiana stawek robocizny kosztorysowej i cen podstawowych materiałów na rynku inwestycji drogowych w latach 2016 – 2018 / Change in the cost estimate labour rates and prices of basic materials on the road investment market in years 2016 – 2018 ... 58
cytuj/citation: Ołdakowska Ewa. 2019. Zmiana stawek robocizny kosztorysowej i cen podstawowych materiałów na rynku inwestycji drogowych w latach 2016 – 2018. Materiały Budowlane 561 (5): 58-59. DOI: 10.15199/33.2019.05.12

L. Kruszka, L. E. Więcław-Bator – Wybrane zagadnienia wbudowywania wyrobów budowlanych z rozbiórki w inne obiekty budowlane / Some issues of incorporation building materials from demolition into new building objects ... 60
cytuj/citation: Kruszka Leopold, Więcław-Bator Lidia Elżbieta. 2019. Wybrane zagadnienia wbudowywania wyrobów budowlanych z rozbiórki w inne obiekty budowlane. Materiały Budowlane 561 (5): 60-63. DOI: 10.15199/33.2019.05.13

K. Kmiecik – Wpływ gatunku drewna na charakterystykę wytrzymałościową belki drewnianej w sytuacji pożaru / Influence of wood species on the strength characteristic of a timber beam in a fire situation ... 64
cytuj/citation: Kmiecik Kamil. 2019. Wpływ gatunku drewna na charakterystykę wytrzymałościową belki drewnianej w sytuacji pożaru. Materiały Budowlane 561 (5): 64-65. DOI: 10.15199/33.2019.05.14

H. Szeląg, T. Foszcz – Analiza rodzajów i skutków wad badania właściwości cementów / Analysis of sorts and consequences of defects in research of physical properties of common cements ... 69
cytuj/citation: Szeląg Henryk, Foszcz Tomasz. 2019. Analiza rodzajów i skutków wad badania właściwości cementów. Materiały Budowlane 561 (5): 69-71. DOI: 10.15199/33.2019.05.15

TEMAT WYDANIA – Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

M. RokielPrzegląd materiałów do zabezpieczeń wodochronnych ... 2

P. ŚwierczATLAS PLUS S2 HYDRO – jeden produkt, dwie funkcje, trzy technologie ... 6

Nowoczesne produkty hydroizolacyjne firmyWEBAC ... 11

Innowacyjność jest wpisana w politykę naszej firmy – rozmowa z dr. hab. inż.Wacławem Brachaczkiem, Prezesem firmy SEMPRE Farby Sp. z o.o. ...  12

Sempre (reklama)

Canastol (reklama)

B. Monczyński, B. KsitZasady działania wybranych metod usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych ... 18

Reklama ITB ... 20

B. FranckeOcena właściwości użytkowych grubowarstwowych powłok hydroizolacyjnych z wyrobów asfaltowych modyfikowanych polimerami ... 21

NAPRAWA I WZMACNIANIE KONSTRUKCJI

Specjalistyczna zaprawa mineralna renowacyjno-naprawcza REBET ... 27

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych ... 28

BASF (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej podczas konferencji „SPB 2019”, rozmowa z Ryszardem Zającem, Prezesem SPB ... 36

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

K. Duszczyk, T. KożuchProces kontroli jakości prefabrykatów ściennych ... 40

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka – Pokrycia z blach trapezowych na dużych dachach ... 42

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

M. Robakiewicz – FORUM TERMOMODERNIZACJA 2019 ... 46

Białe Ciepło (reklama)

BIM W BUDOWNICTWIE

J. Boruc, A. Deralla, J. ŻachbS Summit Düsseldorf ... 66

Reklama Arbocel

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 72

Painpol – (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w marcu 2019 roku ...  74

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2019 roku ... 77

Viatop – (reklama)

Prezes Marek Małecki odznaczony ... 80

Zmiana cen materiałów dla budownictwa w marcu 2019 roku ... 80

Płytki ceramiczne nagrodzone w konkursie „Perły Ceramiki UE 2018” ... 81

KONFERENCJE

K. WiśniewskaCement i beton – niskoemisyjne materiały budowlane ... 82

Propagujemy poprawę jakości dróg krajowych i samorządowych – rozmowa z Markiem Surowcem, Członkiem Zarządu, Dyrektorem ds. Strategii Spółki Cement Ożarów ... 84

Profesor dr inż. Lesław Brunarski, człowiek pełen pasji do nauki ... 86

Instytut Techniki Budowlanej – (reklama)... 87

TECH-BUD 2019 ... 89

AWANSE NAUKOWE

Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce i w budownictwie w I kwartale 2019 r.

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich