ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

VI konferencja „SPB 2019" - okładka I

reklama PSB Mrówka - okładka II

TEMAT WYDANIA – Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

M. RokielPrzegląd materiałów do zabezpieczeń wodochronnych ... 2

P. ŚwierczATLAS PLUS S2 HYDRO – jeden produkt, dwie funkcje, trzy technologie ... 6

Z. Matkowski, A. KlimekBłędy projektowe i wykonawcze hydroizolacji w budynku z fosą przyścienną ... 8

cytuj: Matkowski Zygmunt, Klimek Adam. 2019. Błędy projektowe i wykonawcze hydroizolacji w budynku z fosą przyścienną. Materiały Budowlane 561 (5): 8-10. DOI: 10.15199/33.2019.05.01

Nowoczesne produkty hydroizolacyjne firmyWEBAC ... 11

Innowacyjność jest wpisana w politykę naszej firmy – rozmowa z dr. hab. inż.Wacławem Brachaczkiem, Prezesem firmy SEMPRE Farby Sp. z o.o. ...  12

Reklama Sempre

J. SzczotkaMetoda promieniowania podczerwieni w badaniach jakościowych zawilgocenia murów z cegły ... 14

cytuj: Józef Szczotka. 2019. Metoda promieniowania podczerwieni w badaniach jakościowych zawilgocenia murów z cegły. Materiały Budowlane 561 (5): 14-17. DOI: 10.15199/33.2019.05.02

Reklama Canastol

B. Monczyński, B. KsitZasady działania wybranych metod usuwania nadmiaru wilgoci z przegród budowlanych ... 18

Reklama ITB ... 20

B. FranckeOcena właściwości użytkowych grubowarstwowych powłok hydroizolacyjnych z wyrobów asfaltowych modyfikowanych polimerami ... 21

A. Kaliszuk-WieteckaOsuszanie zawilgoconych elementów budynków ... 24

cytuj: Agnieszka Kaliszuk-Wietecka. 2019. Osuszanie zawilgoconych elementów budynków. Materiały Budowlane 561 (5): 24-26. DOI: 10.15199/33.2019.05.03

NAPRAWA I WZMACNIANIE KONSTRUKCJI

Specjalistyczna zaprawa mineralna renowacyjno-naprawcza REBET ... 27

Laboratorium Surowców i Wyrobów Budowlanych ... 28

J. JasiczakKryteria doboru powłok ochronnych w betonowych obiektach oczyszczania ścieków ... 29

cytuj: Jasiczak Józef. 2019. Kryteria doboru powłok ochronnych w betonowych obiektach oczyszczania ścieków. Materiały Budowlane 561 (5): 29-32. DOI: 10.15199/33.2019.05.04

BASF reklama

R. Nowak, R. OrłowiczWpływ stanu technicznego muru na nośność zabytkowego łuku w Sankt Petersburgu ... 34

cytuj: Nowak Rafał, Orłowicz Romuald. 2019. Wpływ stanu technicznego muru na nośność zabytkowego łuku w Sankt Petersburgu. Materiały Budowlane 561 (5): 34-35. DOI: 10.15199/33.2019.05.05

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Najnowocześniejsze rozwiązania z dziedziny betonu komórkowego i prefabrykacji betonowej podczas konferencji „SPB 2019”, rozmowa z Ryszardem Zającem, Prezesem SPB ... 36

R. Jasiński, T. GąsiorowskiZarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo ... 38

cytuj: Jasiński Jarosław, Gąsiorowski Tomasz. 2019. Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo. Materiały Budowlane 561 (5): 38-39. DOI: 10.15199/33.2019.05.06

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

K. Duszczyk, T. KożuchProces kontroli jakości prefabrykatów ściennych ... 40

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka – Pokrycia z blach trapezowych na dużych dachach ... 42

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

P. Krause, D. Wojewódka, K. Kożuch, Ł. KosobuckiDestrukcja polistyrenu spienionego z dodatkami atermicznymi ... 44

cytuj: Krause Paweł, Wojewódka Dominik, Kożuch Karol, Kosobucki Łukasz. 2019. Destrukcja polistyrenu spienionego z dodatkami atermicznymi. Materiały Budowlane 561 (5): 44-45. DOI: 10.15199/33.2019.05.07

M. Robakiewicz – FORUM TERMOMODERNIZACJA 2019 ... 46

Białe Ciepło reklama

ZAGADNIENIA BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO

T. KrukowiczSygnalizatory S-2 oraz wyświetlacze czasu w sygnalizacji świetlnej ...48

cytuj: Krukowicz Tomaszm. 2019. Sygnalizatory S-2 oraz wyświetlacze czasu w sygnalizacji świetlnej. Materiały Budowlane 561 (5): 48-49. DOI: 10.15199/33.2019.05.08

R. ZiółkowskiPrędkość chwilowa vs. prędkość odcinkowa na drogach zamiejskich ... 50

cytuj: Ziółkowski Robert. 2019. Prędkość chwilowa vs. prędkość odcinkowa na drogach zamiejskich. Materiały Budowlane 561 (5): 50-51. DOI: 10.15199/33.2019.05.09

A. ZalewskiNowe tendencje w organizacji bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów ... 52

cytuj: Zalewski Andrzej. 2019. Nowe tendencje w organizacji bezpiecznej infrastruktury dla rowerzystów. Materiały Budowlane 561 (5): 52-55. DOI: 10.15199/33.2019.05.10

M. WasilWpływ dodatku bentonitu na właściwości uszczelniające popiołu lotnego ... 56

cytuj: Wasil Mariola. 2019. Wpływ dodatku bentonitu na właściwości uszczelniające popiołu lotnego. Materiały Budowlane 561 (5): 56-57. DOI: 10.15199/33.2019.05.11

E. OłdakowskaZmiana stawek robocizny kosztorysowej i cen podstawowych materiałów na rynku inwestycji drogowych w latach 2016 – 2018 ... 58

cytuj: Ołdakowska Ewa. 2019. Zmiana stawek robocizny kosztorysowej i cen podstawowych materiałów na rynku inwestycji drogowych w latach 2016 – 2018. Materiały Budowlane 561 (5): 58-59. DOI: 10.15199/33.2019.05.12

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

L. Kruszka, L. E. Więcław-BatorWybrane zagadnienia wbudowywania wyrobów budowlanych z rozbiórki w inne obiekty budowlane ... 60

cytuj: Kruszka Leopold, Więcław-Bator Lidia Elżbieta. 2019. Wybrane zagadnienia wbudowywania wyrobów budowlanych z rozbiórki w inne obiekty budowlane. Materiały Budowlane 561 (5): 60-63. DOI: 10.15199/33.2019.05.13

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

K. KmiecikWpływ gatunku drewna na charakterystykę wytrzymałościową belki drewnianej w sytuacji pożaru ... 64

cytuj: Kmiecik Kamil. 2019. Wpływ gatunku drewna na charakterystykę wytrzymałościową belki drewnianej w sytuacji pożaru. Materiały Budowlane 561 (5): 64-65. DOI: 10.15199/33.2019.05.14

BIM W BUDOWNICTWIE

J. Boruc, A. Deralla, J. ŻachbS Summit Düsseldorf ... 66

PRAKTYKA BUDOWLANA

H. Szeląg, T. FoszczAnaliza rodzajów i skutków wad badania właściwości cementów ... 69

cytuj: Szeląg Henryk, Foszcz Tomasz. 2019. Analiza rodzajów i skutków wad badania właściwości cementów. Materiały Budowlane 561 (5): 69-71. DOI: 10.15199/33.2019.05.15

Reklama Arbocel

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 72

Painpol – reklama

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w marcu 2019 roku ...  74

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2019 roku ... 77

Viatop – reklama

Prezes Marek Małecki odznaczony ... 80

Zmiana cen materiałów dla budownictwa w marcu 2019 roku ... 80

Płytki ceramiczne nagrodzone w konkursie „Perły Ceramiki UE 2018” ... 81

KONFERENCJE

K. WiśniewskaCement i beton – niskoemisyjne materiały budowlane ... 82

Propagujemy poprawę jakości dróg krajowych i samorządowych – rozmowa z Markiem Surowcem, Członkiem Zarządu, Dyrektorem ds. Strategii Spółki Cement Ożarów ... 84

Profesor dr inż. Lesław Brunarski, człowiek pełen pasji do nauki ... 86

Instytut Techniki Budowlanej – reklama ... 87

TECH-BUD 2019 ... 89

AWANSE NAUKOWE

Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce i w budownictwie w I kwartale 2019 r.

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich

Evomer reklama – Okładka III

EVERGUARD reklama – okładka IV