7 marca br. odbyło się w Warszawie seminarium geotechniczne „Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2019” zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów we współpracy z Polskim Zrzeszeniem Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Udział w nim wzięło ok. 230 osób, wśród których byli m.in. projektanci, konstruktorzy, geotechnicy, inwestorzy, wykonawcy. Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem mgr. inż. Piotra Rychlewskiego przygotował bardzo interesujący program merytoryczny z uwzględnieniem doświadczeń z realizacji inwestycji krajowych.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 109 (spis treści >>)