Co składa się na dokumentację powykonawczą budowy?

Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje jego właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem (art. 60 ustawy – Prawo budowlane). ...

Czy ziemny staw rybny jest obiektem budowlanym?

...

Jak należy rozumieć pojęcia: „parametry użytkowe” i „parametry techniczne”?

...

Zastępstwo kierownika budowy podczas jego nieobecności

...

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 102 (spis treści >>)