mgr Małgorzata Kowalska

Produkcja materiałów budowlanych w lutym 2019 r. (tabela) osiągnęła w wielu grupach wyrobów poziom wyższy zarówno w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (luty 2018 r.), jak i miesiącem poprzednim bieżącego roku (styczeń 2019 r.). Z badań prowadzonych przez GUS w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych zatrudniających 50 i więcej osób wynika, że spośród czterdziestu czterech obserwowanych grup wyrobów w lutym 2019 r. produkcja dwudziestu siedmiu grup była większa niż w lutym 2018 r. (w styczniu 2019 r. – 25) i dwudziestu trzech niż w styczniu 2019 r. Łącznie w ciągu dwóch miesięcy 2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 96-98 (spis treści >>)