Rynek budowlany w Polsce przeżywa obecnie kolejną fazę boomu infrastrukturalnego, napędzanego przez projekty współfinansowane z Unii Europejskiej. Na rysunku 1 przedstawiono budownictwo w Polsce w 2017 r. na tle największych rynków budowlanych w Unii Europejskiej. Produkcja budowlana w budownictwie inżynieryjnym zwiększa się w tempie dwucyfrowym, a firmy z sektora, pomimo pewnych trudności, radzą sobie lepiej niż w poprzednich latach.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 42-44 (spis treści >>)