Mirosław Ziach

W rankingu zawodów z największym deficytem pracowników murarze i tynkarze zajmują poczesne
piąte miejsce. Zgodnie z prognozą dla całego kraju sporządzoną na 2019 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w wykazie 167 zawodów jedynie w przypadku kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, spawaczy, robotników budowlanych oraz pielęgniarek i położnych jest trudniej o pozyskanie pracownika.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 38-40 (spis treści >>)