dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, mgr inż. Katarzyna Mossor, Politechnika Poznańska;Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.04.11
Oryginalny artykuł naukowy

W artykule poddano analizie dwie możliwe przyczyny zarysowania konstrukcji sprężonej nad podporą pośrednią w dwuprzęsłowej belce sprężonej: momenty wzbudzone i nierównomierne osiadanie podpór. W przykładowym przęśle wiaduktu drogowego okazało się, że wartość momentów wzbudzonych była ponad trzykrotnie większa od momentu od sprężenia. Obliczona różnica osiadania pomiędzy przyczółkami a filarem wynosiła ponad 1,5 cm. Generuje to dodatkowy moment zginający, powodujący rozciąganie dolnych włókien belki nad filarem. Jeśli wymienione skutki sprężenia i nierównomiernego osiadania podpór nie były uwzględnione na etapie projektowania, mogły w konsekwencji doprowadzić do zarysowania dolnej krawędzi belki przęsła, która nominalnie jest ściskana.

Słowa kluczowe: beton sprężony; zarysowanie; momenty wzbudzone; nierównomierne osiadanie.

Chosen causes of cracking near intermediate supports
in continuous beams on the example of a road viaduct

In the paper the authors present an analysis of two possible causes of cracking in a two-span continuous road viaduct: secondary moments and irregular  settlement. In the presented example the value of secondary moments was over three times higher than the value of moments resulting from prestress. The calculated difference in settlement between the abutment and the pillar reached over 1,5 cm.That causes an additional bending moment, which is responsible for tension in the bottom part of the beamnear the intermediate support. If those effects where not considered properly during the design stage, they may have led to cracking in the part of the structure, which is nominally in compression.

Keywords: prestressed concrete; cracking; secondary moments; irregular settlement.

Literatura
[1] Ajdukiewicz Andrzej, Jakub Mames. 2001. Betonowe konstrukcje sprężone. Gliwice. Wyd. Politechniki Śląskiej.
[2] Madaj Arkadiusz,Witold Wołowicki W. 2010. Projektowanie mostów betonowych. Warszawa. WKŁ.
[3] PN-EN 1992-1-1:2004. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[4] PN-EN 1992-2:2005. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 2: Mosty z betonu. Obliczenia i reguły konstrukcyjne.
[5] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
[6] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.
Przyjęto do druku: 09.01.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 72-74 (spis treści >>)