dr inż. Adam Kłak mgr inż. Henryk Kowalczyk, Politechnika Świętokrzyska;Wydział Budownictwa i Architektury

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.04.10
Oryginalny artykuł naukowy

W artykule opisano wpływ zastosowania ochrony powierzchniowej betonu środkiem hydrofobowym na odporność mrozową, określoną metodą powierzchniowego łuszczenia i metodą zwykłą. Próbki betonowe wykonane z cementu portlandzkiego CEMI 42,5 HSR poddano badaniu nasiąkliwości, wytrzymałości na ściskanie, podciągania kapilarnego i mrozoodporności. Obserwując wyniki badań metodą CDF, zauważono, że ochrona powierzchniowa środkiem hydrofobowym wpływa na ograniczenie podciągania kapilarnego, co pozwala na poprawę mrozoodporności. Wszystkie próbki poddane zabiegowi hydrofobizacji spełniły warunek dotyczący masy materiału złuszczonego, nie przekraczając wartości 1,5 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN12390-9. Próbki betonowe poddane badaniumrozoodporności metodą zwykłą nie spełniły wymagań normy PN-B-06265. Na ich powierzchni wystąpiły spękania, a wytrzymałość na ściskanie była o ponad 20% mniejsza od wytrzymałości próbek referencyjnych.

Słowa kluczowe: beton; mrozoodporność; łuszczenie; środek hydrofobowy; podciąganie kapilarne.

Evaluation of the effect of a hydrophobic agent on the frost
resistance of concrete

This paper investigates the effect of applying protection on concrete surface and influence of hydrophobic agent on concrete frost resistance. The investigation was conducted by a two of freeze-thawmethods: surface scaling and standardmethod. Concrete samples made of Portland cement CEM I 42.5 HSR were tested for water absorption, compressive strength, capillary suction and freeze-thaw resistance. It have been shown that the surface protection of the hydrophobic agent influences the capillary suction limit, which allows to improve the results during the frost resistance test.All samples subjected to the hydrophobic treatment fulfill the condition of total weight of the scaled material, not exceeding the value of 1.5 kg/m2 in accordance to PN-EN 12390-9 standard. Test results of standard method didn’t meet the requirement of PN-B-06265 standard. Crackswas visible on surface of specimen and also their compressive strength was more than 20% lower than the reference samples.

Keywords: concrete; freeze-thaw resistance; scaling; hydrophobic agents; capillary suction.

Literatura
[1] Basheer Lulu, David James Cleland. 2011. „Durability and water absorption properties of
surface treated concrete”. Materials and Structurestom 44: 957 – 967.
[2] PN-EN 206:2014 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[3] PN-EN12390-9: 2017Badania betonu –Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających – Złuszczanie.
[4] PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003.
[5] PN-EN12390-3:2011.Badania betonu –Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań.
[6] PN-B-06250:1988 Beton zwykły.
[7] Warzeńczyk Jerzy. 2017. Metody badania i prognozowania mrozoodporności betonu. Kielce. Politechnika Świętokrzyska.
[8] Xiaoying Pan, Shi Zhenguo, Shi Caijun, Ling Tung-Chai, Li Ning. „A review on Surface treatment for concrete – Part 2: Performance”. Construction and Building Materials tom133: 81 – 90.
[9] Zhichao Liu, Will Hansen. 2016. „Effect on hydrophobic surface treatment on freeze-thaw durability of concrete”. Cement and Concrete Composites tom 69: 49 – 60.
Przyjęto do druku: 04.02.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 61-64 (spis treści >>)