dr hab. inż. Wit Derkowski, mgr inż. Rafał Walczak, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.04.04
Oryginalny artykuł naukowy

Przegląd najnowszych światowych innowacji w dziedzinie stropów pokazuje, że obecnie motorem dalszych poszukiwań są potrzeby odciążania konstrukcji, łatwego rozprowadzania wszelkich typów instalacji w grubości stropu, a także wykorzystanie konstrukcji stropowej do poprawy komfortu użytkowania pomieszczeń. W artykule omówiono i podano przykłady możliwych sposobów osiągania takich celów zarówno w stropach z prefabrykatów betonowych, jak i wykonywanych na miejscu budowy.

Słowa kluczowe: komfort użytkowania; lekkie stropy; instalacje; innowacje; prefabrykacja betonowa.

The latest development trends for concrete floor slabs

An overview of the latest global innovations in the field of floor slabs shows that current driver for behind further exploration are the need to relieve the structure, easy distribution of all types of installations in the ceiling thickness, as well as the use of floor structure to improve the comfort of rooms’ use. The paper discusses and gives examples of possible ways of achieving such goals both in slabsmade of precast concrete elements as well as those made on the construction site.

Keywords: comfort of use; light floor slabs; installations; innovations; concrete prefabrication.

Literatura
[1] Ajdukiewicz Andrzej, Krzysztof Golonka. 2015. „Sprężone stropy płaskie dużej rozpiętości – środki techniczne, ograniczenia i metody projektowania”. Konferencja Naukowo-Techniczna KS2015 – Materiały: 11 – 38.
[2] Derkowski Wit,Mariusz Niesyczyński. 2016. „Stropy betonowe”. Materiały Budowlane 524 (4): 117 – 120. DOI: 10.15199/33.2016.04.30.
[3] Derkowski Wit. 2012. „Monolityczny, lekki strop żebrowy, sprężony cięgnami bez przyczepności”. Materiały Budowlane 477 (5): 6 – 10.
[4] DerkowskiWit. 2017. „Budownictwo kubaturowe ze ścianami nośnymi – możliwości współczesnej prefabrykacji”. Cement, Wapno, Beton (5): 414 – 425.
[5] Holschemacher K., F. Junker, T. Müller, H. Kieslich. 2017. „Reduction of minimum reinforcement in lightweight concrete elements through use of steel fibres”. CPI (5): 56 – 61.
[6] „Innovative concrete deck expands internationally”. 2016. CPI (5): 198 – 202.
[7] Materiały reklamowe firmy Holedeck Poland Sp. z o.o.
[8] „New flooring technology for the construction market in South Korea”. 2014. CPI (5): 206 – 207.
[9] Szydłowski Rafał, Małgorzata Mieszczak. 2018. „O możliwości zastosowania betonu lekkiego w stropach sprężonych dużych rozpiętości”. Inżynieria i Budownictwo (2): 68 – 71.
[10] Urban Tadeusz, Michał Gołdyn. 2019. „Współczesne konstrukcje z betonu lekkiego”. Materiały z XXXIV WPPK: 453 – 554.
Przyjęto do druku: 13.03.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 30-32 (spis treści >>)