dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, mgr inż. Tomasz Gąsiorowski, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.04.03
Oryginalny artykuł naukowy

W artykule przedstawiono wyniki badań ścian skrępowanych (6 modeli) wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Wymiary zewnętrzne ścian wynosiły: grubość t = 0,18 m, długość l = 4,43 m, wysokość h = 2,49 m. Ściany badano przy wstępnych naprężeniach ściskających σc = 0,1; 0,75 i 1,0 N/mm2. Skrępowanie wykonano w postaci dwóch zewnętrznych pionowych rdzeni i dwóch poziomych rygli, które zazbrojono zgodnie z wymaganiami PN-EN-1996-1-1. Analizowano morfologię zarysowań
ścian i mechanizm zniszczenia elementów.

Słowa kluczowe: ABK; ściany usztywniające; ściany skrępowane; obraz zarysowania; mechanizm zniszczenia.

Morphology of cracking of confined masonry walls sheared horizontally

The paper presents the results of confined (6 walls) made of masonry elements with AAC. Overall dimensions were: thickness t = 0.18 m, length l = 4.43 m and the height of h = 2.43 m. The walls were tested at initial compressive stresses perpendicular to the plane of the bed joints σc = 0,1; 0,75; and 1,0 N/mm2. In the confinedmodels two external vertical cores and two horizontal beams were made, which were reinforced in accordance with the requirements of PN-EN-1996-1-1. The morphology of cracking and the mechanism of destruction were analyzed.

Keywords: AAC; shear walls; confined walls; cracks patterns; failure mechanism.

Literatura
[1] AsinariM. 2007. Buildingswith structuralmasonry walls connected to tie-columns and bond-beams. Praca doktorska, Università degli Studi di Pavia.
[2] ASTM E519-81 Standard Test Method for Diagonal Tension (Shear) of Masonry Assemblages.
[3] Brzev S. 2007. Earthquake-Resistant Confined Masonry Construction. National Information Center of Earthquake Engineering Indian Institute of Technology Kanpur, India.
[4] Jasiński Radosław. 2018. Size effect of monotonically sheared masonry walls made of AAC masonry units. ICAAC 6th International Conference onAutoclavedAerated Concrete. Postdam, september 4-6 r. str. E12 ÷ E25. DOI. org/10.1002/cepa.900.
[5] Jasiński Radosław. 2019. „Research of Influence of the Shape of Unreinforced Masonry Shear Walls Made ofCalciumSilicateMasonryUnits”. IOPConf. Series: Materials Science and Engineering 471 022009. DOI: 10.1088/1757-899X/471/2/022009.
[6] Jasiński Radosław. 2017. „Badania wpływu kształtu ścian murowanych z elementów silikatowych poddanych ścinaniu”. Materiały Budowlane 536 (4): 21÷26. DOI: 10.15199/33.2017.04.05.
[7] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05P Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[8] PN-EN 1052-1:2000: Metody badań murów. Określenie wytrzymałości na ściskanie.
[9] PN-EN 1052-3:2004 Metody badań murów. Część 3: Określanie początkowej wytrzymałości muru na ścinanie.
[10] Tena-ColungaA.,A. Juárez-Ángeles,V. H. Salinas-Vallejo. 2009. „Cyclic behavior of combined and confinedmasonry walls”. Engineering Structures, vol. 31: 240 – 259.
[11] Timperman P., J. A. Rice. 1995. Bed joint reinforcement in masonry. Proceedings of the Fourth International Masonry Conference. BritishMasonry Society. London, vol. 2: 451 – 453.
[12] Torrisi G. S., F. J. Crisafulli, A. Pavese. 2012. An innovative Model for the In-Plane Nonlinear Analysis of Confined Masonry and Infilled Frame Structures. Proceedings of the 15th World Conference on Earthquake Engineering, Lizbona.
Przyjęto do druku: 05.03.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 23-25 (spis treści >>)