logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Roman Gajownik, Instytut Techniki Budowlanej
mgr inż. Jan Sieczkowski, Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.04.02
Oryginalny artykuł naukowy

Rozwój technologii produkcji elementów murowych przyczynił się do ich wytwarzania z dużą dokładnością wymiarów oraz do powstania nowych rodzajów zapraw i wymusił poszukiwanie nowych, dotychczas nieznanych rozwiązań konstrukcji murowych. Takimi rozwiązaniami są mury z cienkimi
spoinami, a ostatnio także mury klejone.Wartykule porównano obie te techniki murowania.

Słowa kluczowe: zaprawa murarska; klej poliuretanowy; mocowanie; klejenie elementów murowych.

A new method of brick-laying – gluing of masonry elements

The development of the technology for the production of wall elements contributed to their production with high dimensional accuracy and to the creation of new types of mortar and forced the search for new, previously unknown solutions for masonry structures. Such solutions are walls with thin joints, and recently also glued walls. The article compared both these bricklaying techniques.

Keywords: mortar; polyurethane glue; bricklaying; gluing of masonry elements.

Literatura
[1] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015 „Wpływ rodzaju zaprawy na parametry mechaniczne murów z ABK poddanych ściskaniu”. Materiały Budowlane 512 (4): 3 – 6. DOI: 10.15199/33.2015.04.02.
[2] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015 „Wpływ rodzaju zaprawy na parametr ymechaniczne murów z betonu komórkowego poddanych ścinaniu”. Materiały Budowlane 513 (5): 106 – 109. DOI: 10.15199/33.2015.05.44. [3] Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński. 2015 „Wpływ rodzaju zaprawy na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie murów z betonu komórkowego”. Materiały Budowlane 514 (6): 92 – 96. DOI: 10.15199/33.2015.06.37.
[4] Gajownik Roman, Roman Jarmontowicz, Jan Sieczkowski. 2015 Materiały do naprawy konstrukcji murowych. XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk.
[5] PN-EN 771 Wymagania dotyczące elementów murowych.
[6] PN-EN 772 Metody badań elementów murowych.
[7] PN-EN 1015 Metody badań zapraw do murów.
[8] PN-EN1996-1-1Eurokod 6. Projektowanie konstrukcjimurowychCzęść 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[9] PN-EN 998-2Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.
Przyjęto do druku: 08.03.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 4/2019, strona 18-20 (spis treści >>)