logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Solbet (reklama)
Okładka II - Styropiany biały i szary w systemie ETICS (reklama)
Okładka III - AUSTROTHEM (reklama)
Okładka IV - papy ICOPAL (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

Ł. Drobiec, T. Rybarczyk – Badania ścian z ABK skrępowanych obwodowo / Tests of walls made of AAC blocks with peripheral confining ... 4
cytuj/citation: Drobiec Łukasz, Rybarczyk Tomasz. 2019. Badania ścian z ABK skrępowanych obwodowo. Materiały Budowlane 560 (4): 4-6. DOI: 10.15199/33.2019.04.01

R. Gajownik, J. Sieczkowski – Nowy sposób murowania – klejenie elementów murowych / A new method of brick-laying – gluing of masonry elements ... 18
cytuj/citation: Gajownik Roman, Sieczkowski Jan. 2019. Nowy sposób murowania – klejenie elementów murowych. Materiały Budowlane 560 (4): 18-20. DOI: 10.15199/33.2019.04.02

R. Jasiński, T. Gąsiorowski – Morfologia zarysowań ścian skrępowanych ścinanych poziomo / Morphology of cracking of confined masonry walls sheared horizontally ... 23
cytuj/citation: Jasiński Radosław, Gąsiorowski Tomasz. 2019. Morfologia zarysowań ścian skrępowanych ścinanych poziomo. Materiały Budowlane 560 (4): 23-25. DOI: 10.15199/33.2019.04.03

W. Derkowski, R. Walczak – Najnowsze kierunki rozwoju stropów betonowych / The latest development trends for concrete floor slabs ... 30
cytuj/citation: .Derkowski Wit, Walczak Rafał 2019. Najnowsze kierunki rozwoju stropów betonowych. Materiały Budowlane 560 (4): 30-32. DOI: 10.15199/33.2019.04.04

P. Lewiński, J. Derysz – Nowy system stropów zespolonych typu slim floor / A new system of composite slim floors ... 35
cytuj/citation: Lewiński Paweł, Derysz Jerzy. 2019. Nowy system stropów zespolonych typu slim floor. Materiały Budowlane 560 (4): 35-36. DOI: 10.15199/33.2019.04.05

M. Wasilewska, P. Gierasimiuk, M. Motylewicz – Ocena właściwości przeciwpoślizgowych i równości podłużnej dróg gminnych wykonanych w technologii CCR / Evaluation of skid resistance and longitudinal evenness of municipal roads made in CCR ... 47
cytuj/citation: Wasilewska Marta, Gierasimiuk Paweł, Motylewicz Marek. 2019. Ocena właściwości przeciwpoślizgowych i równości podłużnej dróg gminnych wykonanych w technologii CCR. Materiały Budowlane 560 (4): 47-48. DOI: 10.15199/33.2019.04.06

M. Batog, M. Saferna, Z. Giergiczny – Realizacja drogi betonowej DW423 zgodnie z nowymi OST GDDKiA / Construction of concrete road DW423 according to new GTS GDDKiA ... 52
cytuj/citation: Batog Maciej, Saferna Mariusz, Giergiczny  Zbigniew. 2019. Realizacja drogi betonowej DW423 zgodnie z nowymi OST GDDKiA. Materiały Budowlane 560 (4): 52-55. DOI: 10.15199/33.2019.04.07

J. Selejdak, M. Urbański – Zastosowanie geosyntetyków do wzmacniania dróg leśnych / Application of geosynthetics for strengthening forest roads ... 56
cytuj/citation: Selejdak, Jacek, Urbański  Mariusz. 2019. Zastosowanie geosyntetyków do wzmacniania dróg leśnych. Materiały Budowlane 560 (4): 56-57. DOI: 10.15199/33.2019.04.08

B. Grzesik, W. Sorociak – Wykorzystanie energii odnawialnej w drogownictwie / Use of renewable energy in road engineering ... 58
cytuj/citation: Grzesik Bartłomiej, Sorociak Wojciech. 2019. Wykorzystanie energii odnawialnej w drogownictwie. Materiały Budowlane 560 (4): 58-60. DOI: 10.15199/33.2019.04.09

A. Kłak, H. Kowalczyk – Ocena wpływu środka hydrofobowego na mrozoodporność betonu / Evaluation of the effect of a hydrophobic agent on the frost resistance of concrete ... 61
cytuj/citation: Kłak Adam, Kowalczyk Henryk. 2019. Ocena wpływu środka hydrofobowego na mrozoodporność betonu. Materiały Budowlane 560 (4): 61-64. DOI: 10.15199/33.2019.04.10

A. Madaj, K. Mossor – Wybrane przyczyny powstawania rys nad podporami pośrednimi belek ciągłych na przykładzie przęsła wiaduktu drogowego / Chosen causes of cracking near intermediate supports in continuous beams on the example of a road viaduct ... 72
cytuj/citation: Madaj Arkadiusz, Mossor Katarzyna. 2019. Wybrane przyczyny powstawania rys nad podporami pośrednimi belek ciągłych na przykładzie przęsła wiaduktu drogowego. Materiały Budowlane 560 (4): 72-74. DOI: 10.15199/33.2019.04.11

A. Jivan-Coteti, J. Kędzielska, T. Gajda – Zasady oceny technicznej wyrobów do izolacji wodochronnej i odwodnienia obiektów mostowych / Principles of technical assessment of products for waterproofing and drainage of bridge structures ... 82
cytuj/citation: Jivan-Coteti Aleksandra, Kędzielska Joanna, Gajda Tomasz. 2019. Zasady oceny technicznej wyrobów do izolacji wodochronnej i odwodnienia obiektów mostowych. Materiały Budowlane 560 (4): 82-83. DOI: 10.15199/33.2019.04.12

J. Bobrowicz, D. Palto – Wymagania dotyczące stałości właściwości użytkowych geosyntetyków w świetle nowych norm zharmonizowanych / Requirements regarding the performance constancy of geosynthetics in the light of new harmonised standards ... 85
cytuj/citation: Bobrowicz Jan, Palto Dzmitry. 2019. Wymagania dotyczące stałości właściwości użytkowych geosyntetyków w świetle nowych norm zharmonizowanych. Materiały Budowlane 560 (4): 85-88. DOI: 10.15199/33.2019.04.13

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

K. FrymusPrefabrykowane parkingi wielopoziomowe ... 2

TEMAT WYDANIA – Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne

Innowacyjność w Systemie Śniadowo – TERMOBLOCZEK TR ... 7 (artykuł sponsorowany)

L. MisiewiczRynek materiałów budowlanych do wznoszenia ścian w Polsce w 2018 roku ... 8

Canastol (reklama)

T. RybarczykZaprawy o właściwościach dostosowanych do rodzaju elementów murowych ... 10

SYSTEM BUDOWY H+H ... 12

Klinkier w wydłużonym formacie marki Röben ... 14

S. GąsiorowskiO czym nie mówi norma dotycząca zapraw murarskich ... 15

Termalica (reklama)

M. KowalczykSchöck Alphadock® – termoizolacyjne oddzielenie ścian żelbetowych ... 21

H40 BEZ LIMITÓW– pierwszy wśród klejów żelowych do płytek ceramicznych ... 22

Master Climate Solution (reklama)

P. IdzikowskiJak zabezpieczyć cokoły budynków? ... 26

Systemy quick-mix do ocieplania ścian zewnętrznych ... 28

Nowoczesny design systemów ociepleń (reklama)

Siniat (reklama)

Prefabrykowane elementy stropów i balkonów – szybki montaż i solidna technologia ... 34

P. RoehrychProjektowanie kanałowych płyt sprężonych – wydawnictwa, wytyczne, kierunki rozwoju ... 37

M. ZiachDeficyt murarzy jest coraz większy ... 38

Painpol (reklama)

TEMAT WYDANIA – Drogi i obiekty inżynierskie

Budownictwo infrastrukturalne na silnej fali wznoszącej ... 42

Ściany szczelinowe (reklama)

Kruszbet (reklama)

K. SzymaniakDługowieczne nawierzchnie dróg lokalnych w technologii SMA16 JENA ... 49

Viatop (reklama)

Immerbau - specjalna chemia budowlana (reklama)

W. LorencWybrane technologie budowy mostów zespolonych ... 66

A. LeitgeberNowoczesne technologie hydroizolacyjne w obiektach inżynierskich ... 69

P. Tomala, P. TusińskiBudowa w pełni prefabrykowanego obiektu mostowego w ciągu LK7 ...70

ViaCon (reklama)

T. KusznierewiczOptymalizacja inwestycji na przykładzie obiektów kolejowych z prefabrykatów żelbetowych ... 75

OptemArch (reklama)

M. Czuba, T. Żelaśkiewicz, P. MossakowskiBudowa wiaduktów w ciągu kolejowej linii obwodowej nr 20 w Warszawie ... 78

Stalprodukt (reklama)

ITB (reklama)

Fakro (reklama)

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaKształt dachu a współczynnik przenikania ciepła ... 90

BIM W BUDOWNICTWIE

M. ŚwierzBIM – zwinne budownictwo ... 92

RYNEK BUDOWLANY

Dobre perspektywy rozwoju Grupy Polskie Składy Budowlane – wywiad z Mirosławem Lubarskim, Dyrektorem ds. Marketingu Grupy PSB ... 94

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w lutym 2019 roku ... 96

Arbocel (reklama)

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów dla budownictwa w lutym 2019 roku ... 99

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie styczeń – luty 2019 roku ... 100

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 102

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

W. Jarmołowicz – Wspólnie walczmy o poprawę standardów BHP na budowach ... 103

KONFERENCJE

Konferencja Szkoleniowa dla Najlepszych Partnerów FAKRO ... 104

ZAKOBUILDING 2019 – tym razem w Józefowie ... 106

WPPK 2019 – udane spotkanie w Szczyrku ... 108

Seminarium geotechniczne 2019 ... 109

X Kongres Stolarki Polskiej ... 109

Prenumerata dla uczelni wyższych ... 110

Prenumerata dla szkół średnich ... 112