logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Ta podniosła uroczystość odbyła się 24 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Politechniki Krakowskiej i zgromadziła nie tylko wybitne grono ludzi nauki, przyjaciół i rodzinę Jubilata, ale również licznych przedstawicieli władz i organizacji społecznych. W prezydium, oprócz Jubilata, zasiedli: prof. Jan Kazior, JM Rektor Politechniki Krakowskiej; prof. Kazimierz Furtak, Kierownik Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej (PK), Przewodniczący KILiW PAN, Przewodniczący Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; prof. Lucyna Domagała, Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, prof. Jacek Śliwiński, Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych, PK; prof.Wojciech Radomski, dr h.c. Licznie zebranych przywitał i sylwetkę Jubilata przybliżył prof. Kazimierz Furtak. Zdaniem prof. Lucyny Domagały życiowym dorobkiem Profesora można by obdzielić wiele osób. JM Rektor PK prof. Jan Kazior podkreślił wybitne zasługi prof. Flagi dla macierzystej uczelni w czasie dwukadencyjnego piastowania przez Niego funkcji Rektora Politechniki Krakowskiej. Obszerne Laudatio poświęcone prof. Fladze przygotował iwygłosił prof. Wojciech Radomski, dr h.c. Uroczystość odnowienia doktoratu poprowadził promotor Jubilata prof. Jacek Śliwiński, przybliżając uczestnikom tezy i historię jego obrony. Profesor Kazimierz Flaga jest wybitnym autorytetem w środowisku naukowym, zawodowym oraz społecznym – zarówno lokalnym, ogólnokrajowym, jak i poza granicami naszego kraju. Profesor zawsze imponował mi swoją wiedzą, kulturą osobistą, sposobem zachowania oraz ciepłem, którym emanuje. Osiągnięcia naukowe wielu osób (również moje) w dużej mierze są zasługą Profesora Flagi. Służył wspaniałymi cennymi radami, motywował, a gdy trzeba było, krytykował, ale zawsze wskazywał właściwą drogę postępowania. Profesor znany jest również z przygotowywania wspaniałych „wypraw mostowych”, przy organizacji których wykazuje wiele wytrwałości i cierpliwości. Ich uczestnicy, do których również należę, od wielu lat czerpią korzyści w postaci ogromnej wiedzy technicznej i poznawczej, która jest nieoceniona. Dzięki Panu Profesorowi te cykliczne spotkania jednoczą nie tylko środowisko mostowców. Mimo ogromnej liczby obowiązków, które prof. Kazimierz Flaga bierze na siebie, zawsze znajduje czas dla ludzi, czego wszyscy mamy okazję osobiście doświadczać. Coraz mniej jest takich osób w otaczającym nas świecie... Ad multos annos Panie Profesorze!

dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ

Materiały Budowlane 3/2019, strona 32 (spis treści >>)