logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa we współpracy z Komitetem Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Techniki Budowlanej zapraszają na XXIX Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Awarie Budowlane – ICSF2019, która odbędzie się 20 – 24maja 2019 r. w Międzyzdrojach. Konferencja stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, m.in. inwestorów, projektantów, wykonawców, przedstawicieli administracji samorządowej, ekspertów budowlanych, pracowników firm konsultingowych, osób związanych z nadzorem budowlanym w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych, a także pracowników naukowych. Składać się będzie z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.
Tematyka konferencji:
● diagnostyka konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym;
● analiza przyczyn katastrof i awarii budowlanych;
● sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji;
● ocena i analiza procesów projektowania, wykonawstwa oraz aktów prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych;
● problemy rewitalizacji obiektów zabytkowych i rekonstrukcja historycznych zespołów architektury.
Podczas konferencji odbędzie się prezentacja produktów i technologii do diagnostyki budowli oraz do zabezpieczania i naprawy konstrukcji, a także wystawy firm. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji jest prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska.

Więcej na:
http://www.awarie.zut.edu.pl/

Materiały Budowlane 3/2019, strona 19 (spis treści >>)