logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Łukasz Bednarz, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
dr inż. arch. Piotr Opałka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Nauk Technicznych

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.03.10
Studium przypadku (Case study)

W artykule przedstawiono przyczyny i zakres uszkodzeń powstałych po katastrofie budowlanej w zabytkowym kościele pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich. Zaprezentowano również kilka alternatywnych możliwości wykorzystania tradycyjnych i innowacyjnych metod naprawy oraz wzmacniania konstrukcji uszkodzonych sklepień ceglanych.

Słowa kluczowe: zabytek; wzmacnianie; naprawa; katastrofa budowlana; sklepienia ceglane.

Proposition of repairing and strengthening the brick vault damaged during a construction disaster

Paper presents the causes and scope of damage caused after a construction disaster in a historic church. Several alternative possibilities of using traditional and innovative methods of repairing and strengthening of damaged brick vaults structure were also presented.

Keywords: monument; strengthening; repair; construction disaster; brick vaults.

Literatura
[1] Baran Wiesław. 2018. „Ekspertyza Techniczna. Stan techniczny budynku kościoła pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich po katastrofie budowlanej 4 czerwca 2018 r. wraz z propozycją robót naprawczych”. Opole.
[2] Bednarz Łukasz J. 2018. „Możliwości zastosowania kompozytów do wzmacniania obiektów historycznych”.Materiały Budowlane 549(5):72–74. DOI: 10.15199/33.2018.05.22.
[3] Bednarz Łukasz J., Jerzy Jasieńko, Marcin Rutkowski, Tomasz P. Nowak. 2014. „Strengthening and long-term monitoring of the structure of an historical church presbytery”. Engineering Structures 81: 62 – 75.
[4] Croci Giorgio. 2001. „Strengthening the basilica of St Francis of Assisi after the September 1997 earthquake”. Structural engineering international 11 (3): 207 – 210.
[5] Jasieńko Jerzy,WłodzimierzMajchrzak, Piotr Rapp, Grzegorz Słowek. 2004. „Wzmocnienie konstrukcji sklepienia nad nawą kościoła Przemienienia Pańskiego w Poznaniu”. Cz. II.Wiadomości Konserwatorskie (16): 36 – 46.
[6] Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).
[7] Valluzzi Maria Rosa, Maurizio Valdemarca, Claudio Modena. 2001. „Behavior of brickmasonry vaults strengthened by FRP laminates”. Journal of Composites for Construction 5 (3): 163 – 169.
Przyjęto do druku: 05.02.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2019, strona 36-38 (spis treści >>)