logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Krzysztof Girus, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.03.03
Artykuł przeglądowy

Zrealizowane w naszym kraju w latach 1960 – 1990 wielorodzinne budynki wielkopłytowe wykazują duże jak na obecne standardy, zapotrzebowanie na ciepło (200 – 300 kWh/m2r).W artykule przedstawiono rozwiązania znacząco zmniejszające energochłonność tego typu budynków.Wskazano przykłady popełnianych błędów zarówno w doborze materiału izolacyjnego, jak i podczas wykonywania prac modernizacyjnych. O skuteczności zastosowanych rozwiązań decyduje w dużej mierze ich zakres, który nie powinien ograniczać się do poprawy parametrów cieplnych przegród o największej powierzchni oraz wymiany stolarki okiennej. Równie ważne są prace polegające na wydzieleniu stref ogrzewanych i nieogrzewanych, eliminacji mostków termicznych, zastosowaniu odzysku ciepła w systemie wentylacji oraz kanalizacji sanitarnej, a także wsparcie ogrzewania budynku oraz ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne czy pompy ciepła.

Słowa kluczowe: energooszczędność; termomodernizacja; wielka płyta; budynki wielorodzinne; budynki pasywne.

Energy-efficient modernization solutions
in large-panel multi-family buildings

The multi-family large-panel buildings constructed in our country in the years 1960-1990 show a high demand for heat of 200-300 kWh/m2 per year. The article presents solutions significantly reducing the energy consumption ofmulti-occupied buildings, with a focus on large-panel buildings. Examples of mistakes made both in the selection of insulation material and during modernization works are indicated. The effectiveness of the applied solutions is largely determined by their scope, which should not be limited to improving the thermal parameters of partitions with the largest surfaces and replacement of window frames. Work involving the separation of heated and unheated zones, the elimination of thermal bridges, the use of heat recovery in the ventilation systemor sanitary sewage system, as well as the heating of the building and hot utility water through solar collectors or heat pumps are equally important.

Keywords: energy efficiency; thermomodernization; large panel; multi-family buildings; passive house.

Literatura
[1] Balcerowska Maria, Tomasz Dąbrowski, Joanna Szot. 2011. Okna prawidłowo zamontowane. Okna fasadowe i dachowe. Warszawa. Grupa e-budownictwo.
[2] Czupajło Jan. 2017. „Usterki w budownictwie – najczęstsze przyczyny”. Inżynier Budownictwa (7/8): 53 – 56.
[3] FeistWolfgang, UweMunzenberg, Jörg Thumulla, Burkhard Schulze Darup. 2006. Podstawy budownictwa pasywnego. Gdańsk. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego.
[4] Foit Henryk. 2013. Zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w ogrzewnictwie i wentylacji. Gliwice. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
[5] Główny Urząd Statystyczny. 2019. Budownictwo mieszkaniowe w okresie I – XII 2018 r. Warszawa.
[6] Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 2002 (ze zmianami na dzień 14.11.2017 r.).
[7] Stec Agnieszka, Daniel Słyś. 2016. Instalacje ekologiczne w budownictwie mieszkaniowym.Krosno. Wydawnictwo i handel książkami „KaBe”.
[8] www.administrator24.info: Jak obniżyć koszty ciepłej wody we wspólnocie mieszkaniowej nawet do 30%. Dostęp: luty 2017 r.
[9] www.bolix.pl. Dostęp: wrzesień 2017 r.
[10] www.flopsystem.pl. Dostęp: luty 2019
Przyjęto do druku: 07.02.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2019, strona 10-13 (spis treści >>)