logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jarosław Szulc, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.03.02
Artykuł przeglądowy

W artykule przedstawiono wybrane wyniki oceny bezpieczeństwa i trwałości budynków wielkopłytowych w Polsce, zwracając szczególną uwagę na nieprawidłowości konstrukcyjne i materiałowe zewnętrznych ścian trójwarstwowych. Ze względu na niepewność oceny połączenia warstw fakturowych i nośnych tych elementów przedstawiono rekomendację ITB stosowania wzmocnienia połączenia za pomocą dodatkowych kotew systemowych. W artykule wskazano współczesne rozwiązania techniczne pozwalające na osiągnięcie wymaganej niezawodności budynków wielkopłytowych i zwiększające bezpieczeństwo i trwałość ścian trójwarstwowych.
Słowa kluczowe: budownictwo wielkopłytowe; bezpieczeństwo; trwałość; ściany trójwarstwowe; łączniki.

The need to strengthen the connection of three-layer wall elements in large-panel buildings

The article presents selected results of the safety and durability assessment of large-panel buildings in Poland, focusing on structural and material irregularities of external three-layer walls. Due to the uncertainty of the connection assessment of texture and load-bearing layers of these elements, the ITB recommendation for the application of connection reinforcement bymeans of additional systemanchors was presented. The article identifies modern technical solutions allowing to achieve the required reliability of large-panel buildings and strengthening the safety and durability of three-layer walls.

Keywords: large-panel building; three-layer walls; safety; durability; connectors.

Literatura
[1] Aprobata Techniczna ITB,AT-15-4836/2015. Kotwy mechaniczne ze stali nierdzewnej EJOT WSS PLUS do wzmacniania betonowych ścian warstwowych.
[2] Aprobata Techniczna ITB,AT-15-6916/2014. Łączniki wklejane COPY-ECO do wzmacniania betonowych ścian warstwowych.
[3] Aprobata Techniczna ITB,AT-15-8971/2016. Łączniki wklejane TRUTEKTCMdo wzmacniania betonowych ścian warstwowych.
[4] Krajowa Ocena Techniczna ITB, KOT-2018/0389 wydanie 1. Łączniki wklejane HILTI do wzmacniania betonowych ścian warstwowych.
[5] Krajowa Ocena Techniczna ITB, KOT-2018/0495 wydanie 1. Łączniki wklejane K2/2008 do wzmacniania prefabrykowanych, betonowych lub żelbetowych ścian warstwowych w budynkach wielkopłytowych.
[6] Runkiewicz Leonard i in. 2014. „Diagnostyka i modernizacja budynków wielkopłytowych:. Cz. 1. Przegląd Budowlany 7-8, Cz. 2. Przegląd Budowlany 9.
[7] Szulc Jarosław. 2018. Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe. Ogólne wytyczne. Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ITB nr 496. Warszawa.
[8] Szulc Jarosław. 2016. „Współczesne procedury diagnostyczne i kierunki modernizacji betonowego budownictwa wielkopłytowego”. Materiały Budowlane 525 (5): 116 – 117. DOI: 10.15199/33.2016.05.54.
[9] Szulc Jarosław i in. Budownictwo wielkopłytowe. Raport o stanie technicznym. https://budowlaneabc.gov.pl/.
[10] Wójtowicz Michał. 2014. Trwałość budynków wielkopłytowych w świetle badań. XIII Konferencja naukowo-techniczna.Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego. Cedzyna.

Przyjęto do druku: 07.02.2019 r.

Zobacz więcej >>

Materiały Budowlane 3/2019, strona 5-7 (spis treści >>)