logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Numer 3/019 Materiały Budowlane

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS 

Okładka I – FAKRO (reklama)
Okładka II – AIB (reklama)
Okładka III – Painpol (reklama) 
Okładka IV – Monarplan (reklama) 

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

F. Omidimoaf, A. M. Rajabi, H. S. Abdelgader, M. Kurpińska, K. Wilde – Wpływ kruszywa gruboziarnistego na parametry wytrzymałościowe betonu dwuetapowego / Effect of coarse grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete ... 2
cytuj/citation:   Omidimoaf Farzam, Rajabi Ali M., Abdelgader Hakim S., Kurpińska Marzena, Kurpińska Krzysztof. 2019. Effect of coarse
grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete. Materiały Budowlane 559 (3): 2-4. DOI: 10.15199/33.2019.03.01

J. Szulc – Potrzeba wzmocnienia połączenia elementów ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych / The need to strengthen the connection of three-layer wall elements in large-panel buildings ... 5
cytuj/citation:  Szulc  Jarosław. 2019. Potrzeba wzmocnienia połączenia elementów ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych. Materiały Budowlane 559 (3): 5-8. DOI: 10.15199/33.2019.03.02

K. Girus – Energooszczędne rozwiązania modernizacyjne w wielkopłytowym budownictwie wielorodzinnym / Energy-efficient modernization solutions in large-panel multi-family buildings ... 10
cytuj/citation:  Girus  Krzysztof. 2019. Energooszczędne rozwiązania modernizacyjne w wielkopłytowym budownictwie wielorodzinnym. Materiały Budowlane 559 (3): 10-13. DOI: 10.15199/33.2019.03.03

M. Kanoniczak – Problemy remontowe wewnętrznych wspólnych części pozamieszkaniowych w budynkach z wielkiej płyty / Renovation issues of internal shared areas in residential buildings made of large concrete slabs ... 14
cytuj/citation:  Kanoniczak  Marcin. 2019. Problemy remontowe wewnętrznych wspólnych części pozamieszkaniowych w budynkach z wielkiej płyty. Materiały Budowlane 559 (3): 14-17. DOI: 10.15199/33.2019.03.04

D. Bajno, N. Budnik – Wybrane problemy oceny stanu technicznego budynków i budowli w aspekcie późniejszej naprawy i wzmocnienia / Selected problems of assessment of the technical condition of buildings and construction in the aspect of later repairs and reinforcements ... 18
cytuj/citation:  Bajno Dariusz, Budnik Natalia. 2019. Wybrane problemy oceny stanu technicznego budynków i budowli w aspekcie późniejszej naprawy i wzmocnienia. Materiały Budowlane 559 (3): 18-19. DOI: 10.15199/33.2019.03.05

T. Nowak, F. Patalas – Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych / Application of composite materials for strengthening structural timber elements ... 20
cytuj/citation:  Nowak Tomasz, Patalas Filip. 2019. Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych. Materiały Budowlane 559 (3): 20-24. DOI: 10.15199/33.2019.03.06

F. Grzymski, T. Trapko, M. Musiał – Badanie kompozytów PBO-FRCM z wykorzystaniem czujników światłowodowych / PBO-FRCM composites testing using fibre optic sensors... 25
cytuj/citation:  Grzymski Filip, Trapko Tomasz, Musiał Michał. 2019. Badanie kompozytów PBO-FRCM z wykorzystaniem czujników światłowodowych. Materiały Budowlane 559 (3): 25-27. DOI: 10.15199/33.2019.03.07

P. Bodzak – Zakotwienie przyczepnościowe w elementach wzmacnianych techniką EBR / Adhesion anchorage in elements strengthened with EBR technique ... 28
cytuj/citation:  Bodzak Przemysław. 2019. Zakotwienie przyczepnościowe w elementach wzmacnianych techniką EBR. Materiały Budowlane 559 (3): 28-32. DOI: 10.15199/33.2019.03.08

D. Sanewski, R. Wójcik, Ł. Drobiec – Wytrzymałość na zginanie ściany z cegieł historycznych wzmocnionej prętami GFRP / Bending strength of historic brick wall with strengthening by GFRP rods ... 33
cytuj/citation:  Sanewski Dariusz, Wójcik Robert, Drobiec Łukasz. 2019. Wytrzymałość na zginanie ściany z cegieł historycznych wzmocnionej prętami GFRP. Materiały Budowlane 559 (3): 33-34. DOI: 10.15199/33.2019.03.09

Ł. Bednarz, P. Opałka – Propozycja naprawy i wzmocnienia sklepienia ceglanego uszkodzonego podczas katastrofy budowlanej / Proposition of repairing and strengthening the brick vault damaged during a construction disaster ... 36
cytuj/citation:  Bednarz Łukasz, Opałka Piotr. 2019. Propozycja naprawy i wzmocnienia sklepienia ceglanego uszkodzonego podczas katastrofy budowlanej. Materiały Budowlane 559 (3): 36-38. DOI: 10.15199/33.2019.03.10

T. Stryszewska, S. Kańka – Współczesne metody badania materiałów budowlanych pochodzących z zabytkowych obiektów murowanych / Modern methods of testing of building materials taken from heritage facilities masonry... 39
cytuj/citation:  Stryszewska Teresa, Kańka  Stanisław. 2019. Współczesne metody badania materiałów budowlanych pochodzących z zabytkowych obiektów murowanych. Materiały Budowlane 559 (3): 39-41. DOI: 10.15199/33.2019.03.11

P. Krause, A. Szymanowska-Gwiżdż, J. Ślusarek – Konsekwencje użytkowe nieprawidłowego remontu tarasu – badania i symulacje numeryczne / The consequences of an invalid utility repair terrace – research studies and numerical simulations ... 46
cytuj/citation:  Krause Paweł, Szymanowska-Gwiżdż Agnieszka, Ślusarek Jan. 2019. Konsekwencje użytkowe nieprawidłowego remontu tarasu – badania i symulacje numeryczne. Materiały Budowlane 559 (3): 46-48. DOI: 10.15199/33.2019.03.12

I. Galman, R. Jasiński – Wytrzymałość niezbrojonych połączeń ścian z ABK / Strength of unreinforced joints of masonry walls made of AAC ... 58
cytuj/citation:  Galman Iwona, Jasiński Radosław. 2019. Wytrzymałość niezbrojonych połączeń ścian z ABK. Materiały Budowlane 559 (3): 58-59. DOI: 10.15199/33.2019.03.13

M. Piasecki – Międzynarodowa współpraca dotycząca harmonizacji wymagań i ocen środowiskowych wyrobów budowlanych / International cooperation regarding requirements and environmental assessments of construction products ... 64
cytuj/citation:  Piasecki Michał. 2019. Międzynarodowa współpraca dotycząca harmonizacji wymagań i ocen środowiskowych wyrobów budowlanych. Materiały Budowlane 559 (3): 64-66. DOI: 10.15199/33.2019.03.14

P. Sulik – Wybrane zagrożenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania garaży podziemnych / Selected threats resulting from improper use of underground garages ... 67
cytuj/citation:  Sulik  Paweł. 2019. Wybrane zagrożenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania garaży podziemnych. Materiały Budowlane 559 (3): 67-68. DOI: 10.15199/33.2019.03.15

Temat wydania – renowacja i modernizacja obiektów

ITB (reklama)

W. PękowskiCzy to już koniec ery budynków wielkopłytowych? ... 9

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów ... 19

 XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2019 ... 24

Canastol (reklama)

 80-lecie urodzin oraz 50-lecie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi, dr h.c. multi ... 32

 Ruregold (reklama)

 M. RokielSkuteczność iniektów i prac iniekcyjnych ... 42

 B. Francke, E. SudołAspekty trwałości rozprężnych taśm poliuretanowych do uszczelniania połączeń okien ze ścianą ... 49

C. Magott, M. RokielIzolacja wannowa – zastosowanie, ograniczenia, problemy ... 51

Klasy patronackie w ramach kampanii „DOBRY MONTAŻ ... 53

B. PrzybyłaRenowacja podziemnej infrastruktury sieciowej z zastosowaniem wykładzin CIPP ... 54

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

 P. DeryłoPrefabrykowane stropy przyszłości w budynkach z przeszłości ... 60

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaMateriały refleksyjne tylko na pokrycia dachowe ... 62

 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

 Kurtyny EI120, EI60 – bardzo cienkie i lekkie, ze znakiem CE ... 69 (artykuł sponsorowany)

RSTAB – program do obliczeń konstrukcji szkieletowych 3D (reklama)

BIM W BUDOWNICTWIE

P. GórskiProducenci materiałów budowlanych a buildingSMART ... 71

ICSF (reklama)

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

W. JarmołowiczCoraz większa koalicja na rzecz bezpieczeństwa na budowach ... 74

RYNEK BUDOWLANY
M. LubarskiWyniki Grupy PSB ze sprzedaży materiałów budowlanych ... 75

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w styczniu 2019 roku ... 76

Viatop (reklama)

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w styczniu 2019 roku ... 78

Arbocel (reklama)

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów dla budownictwa w styczniu 2019 roku ... 81

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Ruch budowlany w 2018 roku ... 82

BUDMA wciąż cieszy się zainteresowaniem wystawców i zwiedzających ... 83

Medalowa brama garażowa FAKRO ... 85

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich