Numer 3/019 Materiały Budowlane

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Reklama FAKRO – okładka I

Reklama AIB – okładka II

Temat wydania – renowacja i modernizacja obiektów

F. Omidimoaf, A. M. Rajabi, H. S. Abdelgader, M. Kurpińska, K. WildeEffect of coarse grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete ... 2

cytuj:  Omidimoaf Farzam, Rajabi Ali M., Abdelgader Hakim S., Kurpińska Marzena, Kurpińska Krzysztof. 2019. Effect of coarse
grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete. Materiały Budowlane 559 (3): 2-4. DOI: 10.15199/33.2019.03.01

J. SzulcPotrzeba wzmocnienia połączenia elementów ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych ... 5

cytuj: Szulc  Jarosław. 2019. Potrzeba wzmocnienia połączenia elementów ścian trójwarstwowych w budynkach wielkopłytowych. Materiały Budowlane 559 (3): 5-8. DOI: 10.15199/33.2019.03.02

Reklama ITB

W. PękowskiCzy to już koniec ery budynków wielkopłytowych? ... 9

K. GirusEnergooszczędne rozwiązania modernizacyjne w wielkopłytowym budownictwie wielorodzinnym ... 10

cytuj: Girus  Krzysztof. 2019. Energooszczędne rozwiązania modernizacyjne w wielkopłytowym budownictwie wielorodzinnym. Materiały Budowlane 559 (3): 10-13. DOI: 10.15199/33.2019.03.03

M. KanoniczakProblemy remontowe wewnętrznych wspólnych części pozamieszkaniowych w budynkach z wielkiej płyty ... 14

cytuj: Kanoniczak  Marcin. 2019. Problemy remontowe wewnętrznych wspólnych części pozamieszkaniowych w budynkach z wielkiej płyty. Materiały Budowlane 559 (3): 14-17. DOI: 10.15199/33.2019.03.04

D. Bajno, N. BudnikWybrane problemy oceny stanu technicznego budynków i budowli w aspekcie późniejszej naprawy i wzmocnienia ... 18

cytuj: Bajno Dariusz, Budnik Natalia. 2019. Wybrane problemy oceny stanu technicznego budynków i budowli w aspekcie późniejszej naprawy i wzmocnienia. Materiały Budowlane 559 (3): 18-19. DOI: 10.15199/33.2019.03.05

Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów ... 19

T. Nowak, F. PatalasZastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych ... 20

cytuj: Nowak Tomasz, Patalas Filip. 2019. Zastosowanie materiałów kompozytowych do wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych. Materiały Budowlane 559 (3): 20-24. DOI: 10.15199/33.2019.03.06

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane – ICSF 2019 ... 24

F. Grzymski, T. Trapko, M. MusiałBadanie kompozytów PBO-FRCM z wykorzystaniem czujników światłowodowych ... 25

cytuj: Grzymski Filip, Trapko Tomasz, Musiał Michał. 2019. Badanie kompozytów PBO-FRCM z wykorzystaniem czujników światłowodowych. Materiały Budowlane 559 (3): 25-27. DOI: 10.15199/33.2019.03.07

Reklama Canastol

P. BodzakZakotwienie przyczepnościowe w elementach wzmacnianych techniką EBR ... 28

cytuj: Bodzak Przemysław. 2019. Zakotwienie przyczepnościowe w elementach wzmacnianych techniką EBR. Materiały Budowlane 559 (3): 28-32. DOI: 10.15199/33.2019.03.08

80-lecie urodzin oraz 50-lecie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. inż. Kazimierza Flagi, dr h.c. multi ... 32

D. Sanewski, R. Wójcik, Ł. DrobiecWytrzymałość na zginanie ściany z cegieł historycznych wzmocnionej prętami GFRP ... 33

cytuj: Sanewski Dariusz, Wójcik Robert, Drobiec Łukasz. 2019. Wytrzymałość na zginanie ściany z cegieł historycznych wzmocnionej prętami GFRP. Materiały Budowlane 559 (3): 33-34. DOI: 10.15199/33.2019.03.09

Ruregold (reklama)

Ł. Bednarz, P. OpałkaPropozycja naprawy i wzmocnienia sklepienia ceglanego uszkodzonego podczas katastrofy budowlanej ... 36

cytuj: Bednarz Łukasz, Opałka Piotr. 2019. Propozycja naprawy i wzmocnienia sklepienia ceglanego uszkodzonego podczas katastrofy budowlanej. Materiały Budowlane 559 (3): 36-38. DOI: 10.15199/33.2019.03.10

T. Stryszewska, S. KańkaWspółczesne metody badania materiałów budowlanych pochodzących z zabytkowych obiektów murowanych ... 39

cytuj: Stryszewska Teresa, Kańka  Stanisław. 2019. Współczesne metody badania materiałów budowlanych pochodzących z zabytkowych obiektów murowanych. Materiały Budowlane 559 (3): 39-41. DOI: 10.15199/33.2019.03.11

M. RokielSkuteczność iniektów i prac iniekcyjnych ... 42

P. Krause, A. Szymanowska-Gwiżdż, J. ŚlusarekKonsekwencje użytkowe nieprawidłowego remontu tarasu – badania i symulacje numeryczne ... 46

cytuj: Krause Paweł, Szymanowska-Gwiżdż Agnieszka, Ślusarek Jan. 2019. Konsekwencje użytkowe nieprawidłowego remontu tarasu – badania i symulacje numeryczne. Materiały Budowlane 559 (3): 46-48. DOI: 10.15199/33.2019.03.12

B. Francke, E. SudołAspekty trwałości rozprężnych taśm poliuretanowych do uszczelniania połączeń okien ze ścianą ... 49

C. Magott, M. RokielIzolacja wannowa – zastosowanie, ograniczenia, problemy ... 51

Klasy patronackie w ramach kampanii „DOBRY MONTAŻ ... 53

B. PrzybyłaRenowacja podziemnej infrastruktury sieciowej z zastosowaniem wykładzin CIPP ... 54

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

I. Galman, R. JasińskiWytrzymałość niezbrojonych połączeń ścian z ABK ... 58

cytuj: Galman Iwona, Jasiński Radosław. 2019. Wytrzymałość niezbrojonych połączeń ścian z ABK. Materiały Budowlane 559 (3): 58-59. DOI: 10.15199/33.2019.03.13

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

P. DeryłoPrefabrykowane stropy przyszłości w budynkach z przeszłości ... 60

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaMateriały refleksyjne tylko na pokrycia dachowe ... 62

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. PiaseckiMiędzynarodowa współpraca dotycząca harmonizacji wymagań i ocen środowiskowych wyrobów budowlanych ... 64

cytuj: Piasecki Michał. 2019. Międzynarodowa współpraca dotycząca harmonizacji wymagań i ocen środowiskowych wyrobów budowlanych. Materiały Budowlane 559 (3): 64-66. DOI: 10.15199/33.2019.03.14

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

P. SulikWybrane zagrożenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania garaży podziemnych ... 67

cytuj: Sulik  Paweł. 2019. Wybrane zagrożenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania garaży podziemnych. Materiały Budowlane 559 (3): 67-68. DOI: 10.15199/33.2019.03.15

Kurtyny EI120, EI60 – bardzo cienkie i lekkie, ze znakiem CE ... 69 (artykuł sponsorowany)

RSTAB – program do obliczeń konstrukcji szkieletowych 3D (reklama)

BIM W BUDOWNICTWIE

P. GórskiProducenci materiałów budowlanych a buildingSMART ... 71

ICSF (reklama)

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

W. JarmołowiczCoraz większa koalicja na rzecz bezpieczeństwa na budowach ... 74

RYNEK BUDOWLANY
M. LubarskiWyniki Grupy PSB ze sprzedaży materiałów budowlanych ... 75

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w styczniu 2019 roku ... 76

Viatop (reklama)

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w styczniu 2019 roku ... 78

Arbocel (reklama)

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów dla budownictwa w styczniu 2019 roku ... 81

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Ruch budowlany w 2018 roku ... 82

BUDMA wciąż cieszy się zainteresowaniem wystawców i zwiedzających ... 83

Medalowa brama garażowa FAKRO ... 85

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich

Painpol (reklama) – Okładka III

Monarplan (reklama) – Okładka IV