logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Wracając do tematu deficytu pracowników w zawodach budowlanych („Materiały Budowlane” nr 3/2017), muszę stwierdzić, że zjawisko to w dalszym ciągu się nasila. Zwracają na nie uwagę media i eksperci, ale przede wszystkim alarm podnoszą sami wykonawcy budowlani. Coraz wyższa bariera niedoboru wykwalifikowanych pracowników Obserwacja sześciu głównych barier działalności, wskazywanych w badaniu GUS co miesiąc od 1993 r. przez właścicieli tysięcy firm budowlano-montażowych (w 2019 r. ankiety trafią każdorazowo do 5000 firm), już od przeszło dwóch lat budzi niepokój (rysunek 1).

Mirosław Ziach
Przyjęto do druku: 04.02.2019 r.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 2/2019, strona 74-77 (spis treści >>)