logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Z obserwacji statystycznej prowadzonej przez GUS w przedsiębiorstwach przemysłowych o liczbie pracujących 50 i więcej osób, wynika, że spośród 44 obserwowanych grup wyrobów stosowanych w budownictwie w 31 produkcja wytworzona w ciągu 12 miesięcy 2018 r. była wyższa niż w 2017 r. W porównaniu z danymi za styczeń – listopad 2018 r. dynamika produkcji uległa jednak poprawie tylko w 20 grupach wyrobów, a pogorszeniu w 24. Jest to wynik przede wszystkim słabszych wskaźników produkcji w grudniu 2018 r., w którym w 23 pozycjach dynamika produkcji była mniejsza od poziomu z grudnia 2017 r., a w 38 grupach od listopada 2018 r. (tabela, rysunek).

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 2/2019, strona 67-69 (spis treści >>)