logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Robert Studziński, Politechnika Poznańska; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

mgr inż. Paweł Ordziniak, GammaCAD

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2019.02.05
Studium przypadku (Case study)

Streszczenie. W artykule przedstawiono wpływ sztywności obrotowej węzłów okapowych na rozkład sił wewnętrznych i przemieszczeń w stalowych ramach portalowych.Analiza numeryczna obejmowała jeden układ poprzeczny wydzielony z układu przestrzennego, dla którego przeanalizowano 12 wariantów węzłów okapowych. Każdy z węzłów spełniał warunki nośności, ale charakteryzował się różną sztywnością obrotową, za pomocą której definiowano skończoną sztywność węzła okapowego ramy. Wykorzystano analizę nieliniową dla arbitralnie ustalonego obciążenia zewnętrznego. Otrzymane wyniki porównano z prętowym modelem referencyjnym zawierającym węzły sztywne. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programieAxisVMX4.

Słowa kluczowe: analiza globalna; węzły podatne; sztywność obrotowa; ramy stalowe.

Influence of semi-rigid joints on the global analysis of the steel portal frames

Abstract. The article presents the influence of the rotational stiffness of eaves joints on the distribution of internal forces and displacements in the steel portal frames. The numerical analysis consisted of one transverse system separated from the 3D model, for which 12 variants of eave joints were analyzed. Each of the joints fulfilled the load capacity conditions. The joints were characterized by different rotational stiffness. The tasks were solved using non linear analysis for an arbitrarily determined external load.All calculations were carried out in theAxisVMX4 program.

Keywords: global analysis; semi-rigid joints; rotational stiffness; steel portal frames.

Literatura
[1] Brzezińska Karolina, Andrzej Szychowski. 2013. „Wpływ podatności obrotowej połączenia rygiel – słup na sztywność połaciową energoaktywnego przekrycia hali ramowo-płatwiowej”. Budownictwo i Architektura 12 (2): 197 – 204.
[2] Litewka Przemysław,Michał Bąk. 2015. „Stateczność ram stalowych z węzłami podatnymi”. Przegląd Budowlany 10: 42 – 47.
[3] Podręcznik użytkownika AxisVM14.
[4] PN-EN 1993-1-1:2006. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
[5] PN-EN 1993-1-8:2006. Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie węzłów.
[6] Studziński Robert, Paweł Ordziniak. 2014. „Analiza globalna konstrukcji stalowych w ujęciu Eurokodu 3”. Materiały Budowlane 505 (9): 69 – 70.
[7] Ślęczka Lucjan. 2013. „Zachowanie śrubowych węzłów doczołowych obciążonych w sposób powtarzalny”. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 60 (2/13): 269 – 284.
Przyjęto do druku: 08.01.2019 r.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 2/2019, strona 16-19 (spis treści >>)