logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Erbud (reklama)
Okładka II - Painpol (reklama)
Okładka III - ZPB Kaczmarek (reklama)
Okładka IV - Icopal (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

 

M. Kociniak – Obciążenie wiatrem konstrukcji powłokowych na przykładzie norm CICIND i Eurokodu / Wind loading on shell structures on example of CICIND and Eurocode standards ... 2
cytuj/citation: Kociniak Michał. 2019. Wind loading on shell structures on example of CICIND and Eurocode standards. 2019.  Materiały Budowlane 558 (2): 2-5. DOI: 10.15199/33.2019.02.01

R. Cybulski, A. Piekarczuk – Skanowanie optyczne stalowych elementów konstrukcyjnych / Optical scanning of constructional steel elements ... 6
cytuj/citation: Cybulski Robert, Piekarczuk Artur. 2019. Skanowanie optyczne stalowych elementów konstrukcyjnych. Materiały Budowlane 558 (2): 6-8. DOI: 10.15199/33.2019.02.02

Z. Pająk, M. Wieczorek – Uszkodzenia, naprawa i wzmocnienie estakad podsuwnicowych na placach składowych / Damage, repair and strengthening of crane trestles on storage yards ... 9
cytuj/citation: Pająk Zbigniew, Wieczorek Mirosław. 2019. Uszkodzenia, naprawa i wzmocnienie estakad podsuwnicowych na placach składowych. Materiały Budowlane 558 (2): 9-11. DOI: 10.15199/33.2019.02.03

G. L. Golewski – Wybrane aspekty wykonywania, eksploatacji i konserwacji fundamentów pod maszyny / Selected issues for implementation, operation and maintenance of foundations for machines ... 12
cytuj/citation: Golewski Grzegorz Ludwik. 2019. Wybrane aspekty wykonywania, eksploatacji i konserwacji fundamentów pod maszyny. Materiały Budowlane 558 (2): 11-14 DOI: 10.15199/33.2019.02.04

R. Studziński, P. Ordziniak – Wpływ podatności węzłów na analizę globalną stalowych ram portalowych / Influence of semi-rigid joints on the global analysis of the steel portal frames ... 16
cytuj/citation: Studzieński Robert, Ordziniak Paweł. 2019. Wpływ podatności węzłów na analizę globalną stalowych ram portalowych. Materiały Budowlane 558 (2): 16-19. DOI: 10.15199/33.2019.02.05

A. Sz. Borkowski – Obliczanie współczynnika przenikania ciepła w technologii BIM / Calculation of the heat transfer coefficient in BIM technology .... 30
cytuj/citation: Borkowski Andrzej Szymon. 20109. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła w technologii BIM. Materiały Budowlane 558 (2): 30-32. DOI: 10.15199/33.2019.02.06

A. Szmelter – Wyznaczanie pola wektorów prędkości strumienia powietrza wypływającego z nawiewnika / Determination of the field of velocity vectors of the air stream flowing out of the diffuser ... 34
cytuj/citation:  Szmelter Aleksandra. 2019. Wyznaczanie pola wektorów prędkości strumienia powietrza wypływającego z nawiewnika. Materiały Budowlane 558 (2): 34-35. DOI: 10.15199/33.2019.02.07

A. Bać, J. Wnuczek – Zrównoważona Wioska Kulturalna 2 w Dubaju / Sustainable Cultural Village 2 in Dubai ... 36
cytuj/citation: Bać Anna, Wnuczek Joanna. 2019. Zrównoważona Wioska Kulturalna 2 w Dubaju. Materiały Budowlane 558 (2): 36-37. DOI: 10.15199/33.2019.02.08

E. Roguska, A. Siemińska-Lewandowska – Analiza ryzyka w budownictwie podziemnym / Risk analysis in underground construction ... 43
cytuj/citation: Roguska Emilia, Siemińska-Lewandowska Anna. 2019. Analiza ryzyka w budownictwie podziemnym. Materiały Budowlane 558 (2): 43-46. DOI: 10.15199/33.2019.02.09

R. Nowak, R. Orłowicz, W. Dierkacz, A. Galuk – Wpływ obciążenia skupionego pod kątem do spoin wspornych na wytrzymałość muru na ściskanie / Influence of point force at angle to horizontal joints on masonry compressive bearing capacity ...  47
cytuj/citation: Nowak Rafał, Orłowicz Romuald, Dierkacz Walerij, Galuk Antoni. 2019. Wpływ obciążenia skupionego pod kątem do spoin wspornych na wytrzymałość muru na ściskanie. Materiały Budowlane 558 (2): 47-49. DOI: 10.15199/33.2019.02.10

B. Ksit, A. Piotrowska – Wpływ pianki poliuretanowej na efektywność kondensacyjnej metody osuszania muru / The influence of polyurethane foam on the effectiveness of wall drying condensation method ... 50
cytuj/citation:  Ksit Barbara, Piotrowska Angelika. 2019. Wpływ pianki poliuretanowej na efektywność kondensacyjnej metody osuszania muru. Materiały Budowlane 558 (2): 50-51. DOI: 10.15199/33.2019.02.11

R. Ostromęcki – Ręczne wymiarowanie zbrojenia prostokątnych przekrojów mimośrodowo ściskanych – przykłady obliczeń / By-hand dimensioning of rectangular reinforced concrete cross sections subjected to eccentric compression – exemplary solutions ... 52
cytuj/citation: Ostromęcki Rafał. 2019. Ręczne wymiarowanie zbrojenia prostokątnych przekrojów mimośrodowo ściskanych – przykłady obliczeń. Materiały Budowlane 558 (2): 52-56. DOI: 10.15199/33.2019.02.12

 

Stalprodukt (reklama)

Gammacad (reklama) 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

K. Frymus – Prefabrykowane budynki halowe ...  20

D. Kostrzewska-Matynia – Rozstrzygnięto konkurs na projekt osiedla z prefabrykatów ... 22

Architektoniczna różnorodność dzięki elastycznej prefabrykacji ...  23

G. Śmiertka – Prefabrykacja – NEW VERSION ...  24

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

T. Rybarczyk – Wilgotność elementów i konstrukcji z betonu komórkowego ...  26

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka – Zwężenia w szczelinach wentylacyjnych ... 28

Combo Cargo Opel (reklama) 

INFRASTRUKTURA I BUDOWNICTWO PODZIEMNE

P. Rychlewski – Nowoczesne materiały i technologie wzmacniania gruntu ... 38

U. Tomczak – Wzmacnianie podłoża za pomocą cementogruntu ... 40  

BIM W BUDOWNICTWIE

L. Włochyński – buildingSMART (openBIM) a sprawa polska ... 57

buildingSMART

Archicad (reklama)

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

M. Wrzosek – Praca z żurawiami bez ryzyka ... 62

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 63

AWANSE NAUKOWE

S. Boroń – Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce i budownictwie w IV kwartale 2018 roku ... 64

RYNEK BUDOWLANY

M. Mysior-Syczuk – Zmiana cen materiałów dla budownictwa w grudniu 2018 roku ... 66

M. Kowalska – Produkcja materiałów budowlanych w 2018 roku ... 67

J. Kobylarz – Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w 2018 roku ... 70

X Sympozjum AECEF

Nowa generacja mostów hybrydowych – z prof. dr. hab. inż. Janem Biliszczukiem, Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Wrocławskich Dni Mostowych 2018, rozmawia Ewelina Kowałko ... 73

M. Ziach – Silne napięcia na rynku pracy w zawodach budowlanych ... 74

Prenumerata dla uczelni wyższych i szkół średnich