logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Polska Izba Gospodarcza Rusztowań (PIGR) zorganizowała drugą konferencję „Rusztowania”, poświęconą praktycznym aspektom ich funkcjonowania, która odbyła się 22 – 23 listopada 2018 r. w Słoku k. Bełchatowa. Współorganizatorem tego wydarzenia było konsorcjum naukowe projektu ORKWIZ, w skład którego wchodziły: Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej (lider); Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Głównym celem konferencji było podsumowanie projektu PBS 3/A2/19/2015 pt. Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zrealizowanego w latach 2016 – 2018.

Czytaj więcej >>

Materiały Budowlane 1/2019, strona 101 (spis treści >>)