logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

22 – 24 października 2018 r. odbyła się w Olsztynie Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Techniczna pt. „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych” zorganizowana przez Instytut Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM)wOlsztynie, Sekcję Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Olsztynie, pod patronatem honorowym – JMRektora UWM w Olsztynie oraz Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego i medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 95 (spis treści >>)