logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Jacek Halbiniak, Politechnika Częstochowska; Wydział Budownictwa;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.23
Doniesienie naukowe

W artykule przedstawiono analizę wpływu rozdrobnionej ceramiki białej i czerwonej oraz szkła na wybrane właściwości kompozytów betonowych. Dodatki te dozowano w ilości 5 i 10%w stosunku domasy cementu.Wyniki badań wykazały, że rozdrobniona ceramika biała oraz szkło mogą być cennymi dodatkami do produkcji betonów,w tym betonów mrozoodpornych. Betony z ich udziałem miały m.in. większą wytrzymałość na ściskanie oraz większą mrozoodporność. Natomiast dodatek w postaci rozdrobnionej czerwonej cegły nie wpłynął pozytywnie na właściwości betonów.

Słowa kluczowe: recykling; kompozyt betonowy; odpad poprodukcyjny.

The effect of shredded post-production waste on the properties
of concrete composites

Abstract. The article presents an analysis of the impact of shredded white and red ceramics and shredded glass on selected properties of concrete composites.These additiveswere dosed in amounts of 5 and 10% in relation to the weight of cement. The obtained test results showed that the shredded white ceramics and glass can be valuable additions inproductionof concretes, includingfrost-resistant concretes. Concretes with participation of these additivies obtained higher compressive strength and greater frost resistance.Additive in formof crushed brick did not positively affect the properties of concrete. Concretes with participation of shredded red ceramics.

Keywords: recycling; concrete composite; post-production waste.

Literatura
[1] Guerra-Romero I Manuel, I. Vivar, Bernardo Llamas, Andres Moran, Julia Juan-Valdes. 2008. Eco-efficient concretes: „The effect of using recycled ceramicmaterial fromsanitary installations on themechanical properties of concrete”. Waste Management 29 (2): 643 – 646.DOI: 10.1016/j.wasteman.2008.06.018.
[2] Halbiniak Jacek, Aleksandra Blukacz. 2016. „Recykling odpadów przemysłowych w kompozytach betonowych”. Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 18 (2).
[3] HalickaAnna, PawełOgrodnik, Bartosz Zegardło. 2013. „Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate”.Construction andBuildingMaterials 48.
[4] Halicka Anna, Bartosz Zegardło. 2011. „Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu”. Przegląd Budowlany (7 – 8).
[5] Jura Jakub, Jacek Halbiniak,Małgorzata Ulewicz. 2015. „Wykorzystanie odpadów ceramiki użytkowej i sanitarnej w zaprawach cementowych”. Materiały Ceramiczne/Ceramics Materials/ 67 (4). [6] Kalinowska-Wichrowska Katarzyna. 2017. „Wpływ warunków dojrzewania na właściwości kompozytów cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego”. Materiały Budowlane 539 (7): 50 – 52. DOI: 10.15199/33.2017.07.15.
[7] Medina Cesar, Moises Frías, M. I. Sánchez de Rojas, Carlos Thomas, Juan-Antonio Polanco. 2012. „Gas permeability in concrete containing recycled ceramic sanitary ware aggregate”. Construction and Building Materials 37: 597 – 605.
[8] Medina Cesar, M. I. Sánchez de Rojas, Moises Frías. 2012. „Reuse of sanitary ceramicwastes as coarse aggregate in eco-efficient concretes”. Cement & Concrete Composites 34.
[9] PN-88/B-06250 Beton zwykły.
[10] PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej, Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka.
[11] PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej, Część 7: Badanie zawartości powietrza.Metody ciśnieniowe.
[12] PN-EN 12390-3 Badania betonu, Część 3:Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania.
[13] PN-EN 12390-8 Badania betonu, Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem.
[14] Zegardło Bartosz, Anna Halicka. 2012. „Właściwości betonu z kruszywem uzyskanym z odpadów ceramiki sanitarnej”. Przegląd Budowlany (11): 24 – 28.

Przyjęto do druku: 29.10.2018 r

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 72-73 (spis treści >>)