logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Małgorzata Rojewska-Warchał, Politechnika Krakowska; Wydział Inżynierii Lądowej;

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.15
Studium przypadku

W artykule podjęto próbę analizy zależności wielkości współczynnika przenikania U okien w zależności od kształtu, wymiarów i typu zastosowanego zestawu szybowego. Analizę przeprowadzono w programie Window 6.3 opracowanym przez Lawrence Berkeley National Laboratory, który ma możliwość wszechstronnej analizy przepływu ciepła przez różnego rodzaju okna, zgodnej z aktualną procedurą oceny opracowaną przez National Fenestration Rating Council (NFRC) i zgodną z normą ISO 15099.

Słowa kluczowe: współczynnik przenikania ciepła; okna energooszczędne.

The influence of glazing type of the final value of window
thermal transmittance U

The paper presents the analysis of the relation between window thermal transmittance and the window shape, size and glazing type. The analysis was performed in the Window 6.3 program developed by the Lawrence Berkeley National Laboratory, which has the possibility of a comprehensive analysis of the heat flow through the various types of windows, according to the current assessment procedure developed by the National Fenestration Rating Council (NFRC) and comply with ISO 15099.

Keywords: thermal transmittance; energy efficient windows.

Literatura
[1] ISO 15099:2003 Thermal performance of windows, doors and shading devices – Detailed calculations.
[2] PN-EN ISO 10077-1:2007Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła część 1:Metoda uproszczona.
[3] PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła – część 2: Metoda komputerowa dla ram.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), z późniejszymi zmianami.

Przyjęto do druku: 24.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 45-48 (spis treści >>)