logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Maciej Rokiel, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.12.04

Płyty wielkoformatowe są specyficznym rodzajem okładziny ceramicznej. W literaturze nie ma jednoznacznie zdefiniowanych ich wymiarów. Firmy produkujące kleje i zaprawy spoinujące za wielkoformatowe przyjmują płyty większe niż 33 x 33 cm lub 40 x 40 cm (zależy od firmy). Wytyczne Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten [11] za wielkoformatowe uznają płyty o powierzchni co najmniej 3000 cm2 lub boku co najmniej 70 cm, zaś Untergründe für Wandbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein... [10] płyty o powierzchni co najmniej 1600 cm2. Zgodnie z Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten [7] wielkoformatowe płyty muszą mieć powierzchnię > 0,25 m2 i boki długości co najmniej 60 cm. Austriackie wytyczne Großformatige keramische Belagselemente... [9] za wielkoformatowe uznają płyty o krawędzi co najmniej 35 cm.

Literatura
[1] BEB-Merkblatt – Hinweise zur Verlegung großformatiger keramischer Fliesen und Platten, Beton-, Natur- und Kunstwerkstein auf calciumsulfatgebundenen Estrichen. 2011.
[2] Beläge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen. ZDB, X. 2005.
[3] Beläge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Betonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen Fußbodenkonstruktionen. ZDB, VI. 2007.
[4] DIN 18157-1:1979-07 Ausführung keramischer Bekleidungen im Dünnbettverfahren; Hydraulisch erhärtende Dünnbettmörtel.
[5] DIN18560-2:2009-09,Berichtigung 1: 2012-05 Estriche imBauwesen.Teil 2.Estriche undHeizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche).
[6] DIN 18560-4:2012-06 Estriche imBauwesen. Teil 4: Estriche auf Trennschicht.
[7] Fachinformation 03 Grossformatige keramische Fliesen und Platten, ZDB, 2010.
[8] Fülle J. –Vorsicht: Großformatfliesen auf Calciumsulfatestrich, www.dbz.de.
[9] Großformatige keramische Belagselemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten. Österreichischer Fliesenverband, 2010.
[10] Merkblatt SMGV, SPV, VHP, VTH, SVGG: Untergründe fürWandbeläge aus Keramik, Naturund Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich. 2009.
[11] Merkblatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich. Schweizerischer Plattenverband, 2014.
[12] PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[13] PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do płytek ceramicznych. Część 1:Wymagania, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie.
[14] PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
[15] PN-EN 14411:2016-09 Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie.
[16] PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.
[17] PN-EN13163+A1:2015-03Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
[18] Rokiel Maciej. 2016. Projektowanie i wykonywanie okładzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Grupa Medium.
[19] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych, ITB. 2014.


Przyjęto do druku: 29.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 12/2018, strona 12-15 (spis treści >>)