logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Immerbau (reklama)
Okładka II - FAKRO (reklama)
Okładka III - Velux (reklama)
Okładka IV - Icopal (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

M. Olechowska, A. Nowoświat, P. Krause – Wpływ materiałów wykończeniowych na warunki akustyczne w pomieszczeniu / Impact of finishing materials on acoustic conditions in the room ... 3
cytuj/citation:  Olechowska Marcelina, Nowoświat Artur, Krause Paweł. 2018. Wpływ materiałów wykończeniowych na warunki akustyczne w pomieszczeniu. Materiały Budowlane 556 (12): 6-7. DOI: 10.15199/33.2018.12.01

O. Kopyłow, J. Marchwiński – Odbiór podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych / Impact of finishing materials on acoustic conditions in the room ... 17
cytuj/citation: Kopyłow Ołeksij, Marchwiński Janusz. 2018. Odbiór podwieszanych okładzin ścian wewnętrznych. Materiały Budowlane 556 (12): 17-18. DOI: 10.15199/33.2018.12.05

I. Gruszka, A. Dróżdż, Ł. Gradek – Wielokryterialna ocena przydatności użytkowej farbprzeznaczonych do malowania wnętrz / Multicriteria assessment of usability of paints desugned for interior painting ... 20
cytuj/citation: Gruszka Iwona, Dróżdż Aleksandra, Gradek łukasz. 2018. Wielokryterialna ocena przydatności użytkowej farb przeznaczonych do malowania wnętrz. Materiały Budowlane 556 (12): 20-23. DOI: 10.15199/33.2018.12.06

P. Krause, I. Pokorska-Silva – Zastosowanie stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych / Application of the door joinery in hotels ... 24
cytuj/citation: Krause Paweł, Pokorska-Silva Iwona. 2018. Zastosowanie stolarki drzwiowej w obiektach hotelowych. Materiały Budowlane 556 (12): 24-25. DOI: 10.15199/33.2018.12.07

J. Karpiesiuk – Badania cieplne grzejnika powierzchniowego bez jastrychu./ Thermal research of a radiant heating system without screed .. 26
cytuj/citation: Karpiesiuk Jacek. 2018. Badania cieplne grzejnika powierzchniowego bez jastrychu. Materiały Budowlane 556 (12): 26-28. DOI: 10.15199/33.2018.12.08

Ł. Drobiec - Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączenia ścian prostopadłych. Część 1. / Tests of full scale AAC walls subjected to compression – analysis of the connection zone of perpendicular walls. Part 1 ... 29
cytuj/citation: Drobiec Łukasz. 2018. Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączenia ścian prostopadłych. Materiały Budowlane 556 (12): 29-31. DOI: 10.15199/33.2018.12.09

E. Janas, A. Szymczak-Graczyk - Analiza parametrów fizykalnych wielowarstwowych przegród ściennych w budynkach termomodernizowanych / Analysis of physical parameters of multilayer walls in thermo-modernized buildings... 34
cytuj/citation: Janas Ewelina, Szymczak-Graczyk Anna. 2018. Analiza parametrów fizykalnych wielowarstwowych przegród ściennych w budynkach termomodernizowanych. 2018. Materiały Budowlane 556 (12): 34-36. DOI: 10.15199/33.2018.12.11

R. Stachniewicz - Ocena termomodernizacji budynków mieszkalnych za pomocą termografii / Evaluation of the thermomodernization of residential buildingsusing thermography ... 37
cytuj/citation: Stachniewicz Robert. 2018 Ocena termomodernizacji budynków mieszkalnych za pomocą termografii. Materiały Budowlane 556 (12): 37-39. DOI: 10.15199/33.2018.12.12

P. Stryczak, A. Śpiewak - Hydrofobowa pianka melaminowa – innowacyjny materiał izolacyjny / Hydrophobic foam melamine – innovative insulation material ... 40
cytuj/citation: Śpiewak Przemysław, Śpiewak Anna. 2018. Hydrofobowa pianka melaminowa – innowacyjny materiał izolacyjny. Materiały Budowlane 556 (12): 40-41. DOI: 10.15199/33.2018.12.13

K. Rudzki, J. Zdunek-Wielgołaska, K. Kantorowicz - Efektywność zastosowania paneli fotowoltaicznych w zabytkowym budynku drewnianym / Efficiency of using photovoltaic panels in a landmarked wooden building ... 42
cytuj/citation: Rudzki Krzysztof, Zdunek-Wielgołaska Justyna, Kantorowicz Klara. 2018. Efektywność zastosowania paneli fotowoltaicznych w zabytkowym budynku drewnianym. Materiały Budowlane 556 (12): 42-44. DOI: 10.15199/33.2018.12.14

M. Rojewska-Warchał - Analiza wpływu przeszklenia na współczynnik przenikania ciepła okna U / The influence of glazing type of the final value of window thermal transmittance U ... 45
cytuj/citation: Rojewska-Warchał Małgorzata. 2018. Analiza wpływu przeszklenia na współczynnik przenikania ciepła okna U. Materiały Budowlane 556 (12): 45-48. DOI: 10.15199/33.2018.12.15

J. Rudolf - Energooszczędność podłóg w systemie wodnego ogrzewania podłogowe / Energy efficiency of floors in the underfloor heating system ... 49
cytuj/citation: Rudolf Jakub. Energooszczędność podłóg w systemie wodnego ogrzewania podłogowe. Materiały Budowlane 556 (12): 49-52. DOI: 10.15199/33.2018.12.16

A. Szmelter - Metoda Particle Image Velocimetry (PIV) w aspekcie możliwości zastosowania do badań eksperymentalnych przepływów powietrza w budownictwie energooszczędnym / Particle Image VelocimetryMethod (PIV) in the aspect of the possibility of applying to experimental research of air flows in energy-saving buildings ... 53
cytuj/citation: Szmelter Aleksandra. 2018. Metoda Particle Image Velocimetry (PIV) w aspekcie możliwości zastosowania do badań eksperymentalnych przepływów powietrza w budownictwie energooszczędnym. Materiały Budowlane 556 (12): 53-56. DOI: 10.15199/33.2018.12.17

J. Marchwiński, O. Kopyłow - Kontekst ekologiczny wykorzystania stali we współczesnej architekturze / Ecological context of steel application in contemporary architecture ... 60
cytuj/citation: Marchwiński Janusz, Kopyłow Ołeksij. 2018. Kontekst ekologiczny wykorzystania stali we współczesnej architekturze. Materiały Budowlane 556 (12): 60-62. DOI: 10.15199/33.2018.12.19

P. Gierasimiuk - Porównanie współczynnika tarcia i makrotekstury górnych warstw nawierzchni drogowej o maksymalnym uziarnieniu 8 mm w warunkach laboratoryjnych / Comparison of coefficient of friction and macrotexture of upper road pavement layers with a maximum grain size of 8 mm in laboratory conditions ... 63
cytuj/citation: Gierasimiuk Paweł. 2018. Porównanie współczynnika tarcia i makrotekstury górnych warstw nawierzchni drogowej o maksymalnym uziarnieniu 8 mm w warunkach laboratoryjnych. Materiały Budowlane 556 (12): 63-64. DOI: 10.15199/33.2018.12.20

M. Motylewicz, J. Bohatkiewicz, M. Dębiński - Ekrany akustyczne – zasady ustalania położenia i wymiarów względem źródła i odbiorcy hałasu / Acoustic barriers – the rules of determining of location and sizes in relation to the source and recipient of noise ... 66
cytuj/citation: Motylewicz Marek, Bohatkiewicz Janusz, Dębiński Marcin. 2018. zasady ustalania położenia i wymiarów względem źródła i odbiorcy hałasu. Materiały Budowlane 556 (12): 66-68 DOI: 10.15199/33.2018.12.21

A. Podhorecki, M. Lachowicz, M. Sosnowska - Nieudana nowatorska konstrukcja komory fermentacji osadów w oczyszczalni ścieków / The unsuccessful innovative design of the sludge digester in the wastewater treatment plant ... 69
cytuj/citation: Podhorecki Adam, Lachowicz Lachowicz, Sosnowska Magdalena. 2018. Nieudana nowatorska konstrukcja komory fermentacji osadów w oczyszczalni ścieków. Materiały Budowlane 556 (12): 69-71. DOI: 10.15199/33.2018.12.22

J. Halbiniak - Wpływ rozdrobnionych odpadów poprodukcyjnych na właściwości kompozytów betonowych / The effect of shredded post-production waste on the properties of concrete composites ... 72
cytuj/citation: Halbiniak Jacek. 2018. Wpływ rozdrobnionych odpadów poprodukcyjnych na właściwości kompozytów betonowych. Materiały Budowlane 556 (12): 72-73. DOI: 10.15199/33.2018.12.23

S. Labocha, J Paluszyński - Weryfikacja rozwiązań projektowych stalowych kratowych słupów elektroenergetycznych linii 400 kV z wykorzystaniem badań w skali 1:1 / Verification of project-solutions with the use of research in the scale 1:1 on the example of the construction of steell attice towers of OHL power line 400 kV ... 74
cytuj/citation: Labocha Sławomir, Paluszyński Jarosław. 2018. Weryfikacja rozwiązań projektowych stalowych kratowych słupów elektroenergetycznych linii 400 kV z wykorzystaniem badań w skali 1:1. Materiały Budowlane 556 (12): 74-75. DOI: 10.15199/33.2018.12.24

J. Lachowicz, M. Rucka - Identyfikacja prędkości fali elektromagnetycznej w przegrodach budowlanych diagnozowanych metodą georadarową / Identification of electromagnetic wave velocity in materials diagnosed by GPR method ... 76
cytuj/citation: Lachowicz Jacek, Rucka Magdalena. 2018. Identyfikacja prędkości fali elektromagnetycznej w przegrodach budowlanych diagnozowanych metodą georadarową. Materiały Budowlane 556 (12): 76-78. DOI: 10.15199/33.2018.12.25

Z. Woziwodzki - Problem nośności schodów w remontowanych budynkach wielkopłytowych w systemie „Szczecińskim / Bearing capacity issue of a renovated stairs in the system „Szczeciński” large-panel prefabricated buildings ... 79
cytuj/citation: Woziwodzki Zbigniew. 2018. Problem nośności schodów w remontowanych budynkach wielkopłytowych w systemie „Szczecińskim. Materiały Budowlane 556 (12): 79-81. DOI: 10.15199/33.2018.12.26

G. Golewski - Zastosowanie systemu cyfrowej korelacji obrazu do badań krytycznego rozwarcia wierzchołka szczeliny w betonie zawierającym popiół lotny / Use of digital image correlation system for investigating critical crack tip opening displacement in concrete containing fly ash ... 82
cytuj/citation: Golewski Ludwik Grzegorz. 2018. Zastosowanie systemu cyfrowej korelacji obrazu do badań krytycznego rozwarcia wierzchołka szczeliny w betonie zawierającym popiół lotny. Materiały Budowlane 556 (12): 82-85. DOI: 10.15199/33.2018.12.27

T. Tracz - Próba powiązania przepuszczalności betonu z jego wytrzymałością na ściskanie i nasiąkliwością wodą / An attempt to link concrete permeability with its compressive strength and water absorption ... 86
cytuj/citation: Tracz Tomasz. 2018. Próba powiązania przepuszczalności betonu z jego wytrzymałością na ściskanie i nasiąkliwością wodą. Materiały Budowlane 556 (12): 86-89. DOI: 10.15199/33.2018.12.28

P. Sulik - Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie / Legal barriers to use of structural timber in construction ... 90
cytuj/citation: Sulik Paweł. 2018. Bariery prawne wykorzystania drewna konstrukcyjnego w budownictwie. Materiały Budowlane 556 (12): 90-92. DOI: 10.15199/33.2018.12.29

Z. Małkowski, W. Sumelka - Przeciwpożarowe drzwi, bramy i otwieralne okna w świetle normy PN-EN 16034:2014-11 / Fireproof doors, gates and openable windows in the framework of standard PN-EN 16034:2014-11 ... 93
cytuj/citation: Małkowski Zenon, Sumelka Wojciech. 2018. Przeciwpożarowe drzwi, bramy i otwieralne okna w świetle normy PN-EN 16034:2014-11. Materiały Budowlane 556 (12): 93-95. DOI: 10.15199/33.2018.12.30

 TEMAT WYDANIA -Materiały wykończeniowe

M. Wieczorek, K. Nosal – Nowoczesne systemy suchej zabudowy ... 6

Cytuj: Wieczorek Michał, Nosal Krzysztof. 2018. Nowoczesne systemy suchej zabudowy. Materiały Budowlane 556 (12): 6-7. DOI: 10.15199/33.2018.12.02

T. Wons, M. Niziurska – Ciepłochronne zaprawy gipsowe ... 7

Cytuj: Wons Teresa, Niziurska Małgorzata. 2018. Ciepłochronne zaprawy gipsowe. Materiały Budowlane 556 (12): 6-7. DOI: 10.15199/33.2018.12.03

E. Gapys, M. Hynowski – Zaprawy budowlane na bazie gipsu i anhydrytu ... 8

Cytuj: Gapys Ewa, Hynowski Mariusz. Zaprawy budowlane na bazie gipsu i anhydrytu. 2018.  Materiały Budowlane 556 (12): 8-9. 

PFLEIDERER – materiały wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne ... 10

M. Rokiel – Układanie wielkoformatowych płyt ceramicznych ... 12

Cytuj: Rokiel Maciej. Układanie wielkoformatowych płyt ceramicznych. 2018. Materiały Budowlane 556 (12): 12-15. DOI: 10.15199/33.2018.12.04

RETTENMAIER POLSKA- ARBOCEL/LIGNOCEL (reklama)

ITB  (reklama)

PAINPOL (reklama)

Farby SEMPRE (reklama)

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

M. Wesołowska, Ł. Mrozik, J. Gajewski, A. Grzybowska, P. Piekarski, P. Szczepaniak, J. Janicki - Prefabrykaty ścienne z kompozytów styrobetonowych – od idei do prototypu ... 32

Cytuj: Wesołowska Maria, Mrozik Łukasz, Gajewski Jarosław, Grzybowska Agnieszka, Piekarski Paweł, Szczepaniak Paula, Janicki Jerzy. 2018. Prefabrykaty ścienne z kompozytów styrobetonowych – od idei do prototypu. Materiały Budowlane 556 (12): 32-33. DOI: 10.15199/33.2018.12.10

Reklama EC Test Systems - Termowizja w budownictwie

DACHY - TEORIA I PRAKTYKA

K. Patoka - Typowe problemy na polskich dachach ... 57

Cytuj: Patoka Krzysztof. 2018. Typowe problemy na polskich dachach. Materiały Budowlane 556 (12): 57-59. DOI: 10.15199/33.2018.12.18 

SOLETANCHE (reklama)

RETTENMAIER POLSKA - Canastol (reklama)

Konferencja „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych”

BEZPIECZEŃSTWO W BUDOWNICTWIE

M. Wasilewski - Bezpieczeństwo jest tak samo ważne jak jakość czy ochrona środowiska ... 96

ZCB OWCZARY (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

M. Kowalska - Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2018 roku ... 98

Cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. Produkcja materiałów budowlanych w październiku 2018 roku. Materiały Budowlane 556 (12): 98-100. DOI: 10.15199/33.2018.12.31

RETTENMAIER POLSKA - Viatop (reklama)

M. Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów dla budownictwa w październiku 2018 roku ... 101

J. Kobylarz - Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2018 roku ... 102

Cytuj: Kobylarz Janusz. 2018. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie dziesięciu miesięcy 2018. Materiały Budowlane 556 (12): 102-104. DOI: 10.15199/33.2018.12.32

K. Wiśniewska - 70 lat marki Wicona ... 105

Rynek geotechniczny jest coraz bardziej wymagający - rozmowa z Hubertem Tomczakiem, dyrektorem zarządzającym w firmie Soletanch Polska ... 106

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 107

KONFERENCJE

Stowarzyszenie Producentów Betonów ponownie popularyzuje prefabrykaty betonowe oraz ABK na Politechnice Krakowskiej ... 108

Forum BUDOWNICTWO W POLSCE 2019 ... 110

VII seminarium w Centrum Techniki Okrętowej S.A. ... 111

Reklama CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ

A. Krawczyńska-Piechna - V Forum Budowlane w Płocku ... 112

Budownictwo po raz kolejny pod lupą ekspertów ... 113

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich