logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, mgr inż. Magdalena Sosnowska, dr inż. Magdalena Lachowicz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.11.15
Artykuł przeglądowy

Streszczenie. W Prawie budowlanym dokonuje się klasyfikacji obiektów budowlanych na budynki, budowle i obiekty małej architektury. Explicite zdefiniowany jest tylko budynek (bez zdefiniowania elementów składowych). Budowlą natomiast jest obiekt niebędący budynkiem. Takie potraktowanie wymienionej problematyki stwarza już na wstępie wiele problemów. Dotyczy to m.in. stadionów sportowych. Kwalifikacja obiektów budowlanych do budynków lub budowli ma istotne znaczenie, m.in. przy ustalaniu podatku od nieruchomości. Ta złożona, interdyscyplinarna i ważna problematyka jest rozpatrywana w artykule.

Słowa kluczowe: obiekty budowlane; budynki; budowle; stadiony sportowe; kwalifikacja; definicje.

Problems with the classification of some construction objects
on the example of a sports stadium

Abstract. The Construction Law classifies construction facilities into buildings, structures and landscape architecture structures. Only the building is defined explicitly (with no components defined). The structure, however, is a non building facility. Such treatment of the aforementioned issues poses a lot of problems from the outset. This includes, among other things, sports stadiums. Classification of construction facilities into buildings or structures is significant, for instance, in determining the property tax. This complex, interdisciplinary and important issue is considered in this article.

Keywords: construction facilities; buildings; structures; sports stadiums; qualification; definitions.

Literatura
[1] Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (zm. Dz.U. z 2018 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1529).
[2] Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785, 2141, 2372, 2432)
[3] Żenczykowski Wacław. 2011. Budownictwo ogólne, tom 3. Warszawa. Arkady.

Przyjęto do druku: 24.10.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2018, strona 56-59 (spis treści >>)