logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński, Jesbet Sp. z o.o.
dr hab. inż. Igor Maciejewski, Politechnika Koszalińska; Wydział Technologii i Edukacji
dr inż. Krzysztof Szczurowski, Politechnika Warszawska; Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.11.05
Doniesienie naukowe

Streszczenie. Wykorzystywane w praktyce metody oceny stanu konstrukcji sprężonych, które mogą występować w konstrukcjach betonowych, polegają na wykryciu zarysowań, wtrąceń, korozji lub innych uszkodzeń. Na ogół metody te są ukierunkowane na znalezienie miejsca ich występowania. Proponowane w artykule podejście do oceny stanu elementów sprężonych polega na obserwacji charakterystyk dynamicznych elementów konstrukcji pod wpływem zmian w rozkładzie naprężeń. Przedstawiono metodę bazującą na analizie propagacji fali w betonowych konstrukcjach sprężonych na potrzeby predykcji stanu naprężenia w przekrojach poprzecznych belki. Badania eksperymentalne poparte są symulacjami komputerowymi z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych.

Słowa kluczowe: beton sprężony; identyfikacja stanu; drgania i fale.

Computer aided analysis of wave propagation
in concrete prestressed structures

Abstract. Used in practice methods of prestressed concrete state identification which can occurred in the structures base at a detection of cracks, inclusions, corrosion or other small damages. Mostly they are targeted at detecting of their localization. An alternative approach consisting an observation of changes in dynamical characteristics of construction elements, due to a change in a structure of internal stresses. In the present paper an analysis of wave propagation in concrete prestressed structures for needs of stress state prediction in beam cross-sections is presented. Experimental approach is aided bymeans of computer simulations with a use of Finite Element Method.

Keywords: prestressed concrete; state identification; vibrations and waves.

Literatura
[1] Coleman Matthew P. 2013. An Introduction to Partial Differential Equations with MATLAB. CRC Press Tylor and Francis Group.
[2] Gavin Henri P. 2012. Geometric Stiffness Effects in 2D and 3D Frames. CEE 421L – Matrix Structural Analysis, Duke University.
[3] Kwon Young W., Hyochoong Bang. 2000. The Finite Element Method Using MATLAB, Second Edition. CRC Press.
[4] Szczurowski Krzysztof, Tomasz Krzyżyński, 2017. „Propozycja metody oceny konstrukcji sprężonych”.Materiały Budowlane 544 (12): 63 – 65. DOI: 10.15199/33.2017.12.19. Badania wykonano w ramach projektu „Innowacyjny system do oceny stanu struktur sprężonych szansą na wzrost konkurencyjności firmy Jesbet Sp. z o.o.” (RPMA. 01.02.00-14-5651/16-00), współfinansowanego w ramach Działania 1.2 – Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Osi priorytetowej I – Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Przyjęto do druku: 12.09.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 11/2018, strona 24-26 (spis treści >>)