logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - 50 lat Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
Okładka II - VI konferencja SPB 2019
Okładka III - Trenchmix (reklama)
Okładka IV - ICOPAL (reklama)

MATERIAŁY BUDOWLANE SCIENCE

J. Hulimka – Podstawowe błędy w diagnostyce dźwigarów kablobetonowych oszczędnościowych i specjalnych / Selected errors in diagnostic of economical and special post-tensioned girders ... 20
cytuj/citation: Hulimka jacek. 2018. "Podstawowe błędy w diagnostyce dźwigarów kablobetonowych oszczędnościowych i specjalnych". Materiały Budowlane 555 (11): 20-23. DOI: 10.15199/33.2018.11.04

T. Krzyżyński, I. Maciejewski, K. Szczurowski – Komputerowe wspomaganie analizy propagacji fali w betonowych konstrukcjach sprężonych / Computer aided analysis of wave propagation in concrete prestressed structures  ... 24
cytuj/citation: Krzyżyński Tomasz, Igor Maciejewski, Krzysztof Szczurowski. 2018. "Komputerowe wspomaganie analizy propagacji fali w betonowych konstrukcjach sprężonych". Materiały Budowlane 555 (11): 24-26. DOI: 10.15199/33.2018.11.05

R. Cybulski, A. Piekarczuk – Proces budowy i prefabrykacji samonośnych elementów hal łukowych / The construction process and prefabrication of self-supporting elements of arc halls ... 31
cytuj/citation: Cybulski Robert, Artur Piekarczuk. 2018. "Proces budowy i prefabrykacji samonośnych elementów hal łukowych". Materiały Budowlane 555 (11): 31-33. DOI: 10.15199/33.2018.11.07

R. Jasiński – Odkształcalność postaciowa i sztywność ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK / Strain angle and stiffness shear walls with openings made of AAC masonry units ... 36
cytuj/citation: Jasiński Radosław. 2018. "Odkształcalność postaciowa i sztywność ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK". Materiały Budowlane 555 (11): 36-37. DOI: 10.15199/33.2018.11.09

B. Ksit, A. Sysak – Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem materiałów o niskich parametrach przewodzenia ciepła / Project for the development of a rural center using materials of low thermal conductive parameters ... 42
cytuj/citation: Ksit Barbara, Agnieszka Sysak. 2018. "Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem materiałów o niskich parametrach przewodzenia ciepła". Materiały Budowlane 555 (11): 42-43. DOI: 10.15199/33.2018.11.11

M. Piasecki – Level(s) – europejski system oceny środowiskowej budynków / Level(s) – building sustainability performance ... 44
cytuj/citation: Piasecki Michał. 2018. "Level(s) – europejski system oceny środowiskowej budynków". Materiały Budowlane 555 (11): 44-45. DOI: 10.15199/33.2018.11.12

P. Kubica, R. Krupa, M. Burda, P. Sulik – Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 3 / Assessment of the impact on the construction process changes in technical and construction regulations. Part 3 ... 46
cytuj/citation: Kubica Przemysław, Rafał Krupa, Marcin Burda, Paweł Sulik. 2018. "Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 3". Materiały Budowlane 555 (11): 46-49. DOI: 10.15199/33.2018.11.13

I. Cała, A. Jóźwik – Rozwiązania strukturalno-materiałowe w kształtowaniu fasad podwójnych w budynkach wysokich / Structural and material solutions in design of double skin facades in tall buildings ... 50
cytuj/citation: Cała Ireneusz, Anna Jóźwik. 2018. "Rozwiązania strukturalno-materiałowe w kształtowaniu fasad podwójnych w budynkach wysokich". Materiały Budowlane 555 (11): 50-53. DOI: 10.15199/33.2018.11.14

A. Podhorecki, M. Sosnowska, M. Lachowicz – Problemy klasyfikacji niektórych obiektów budowlanych na przykładzie stadionu sportowego / Problems with the classification of some construction objects on the example of a sports stadium ... 56
cytuj/citation: Podhorecki Adam, Magdalena Sosnowska, Magdalena Lachowicz. 2018. "Problemy klasyfikacji niektórych obiektów budowlanych na przykładzie stadionu sportowego". Materiały Budowlane 555 (11): 56-59. DOI: 10.15199/33.2018.11.15

R. Nowakowski, B. Sierecka-Nowakowska – Materiał budowlany jako walor w kształtowaniu kompozycji miasta / Building material as an asset in shaping the composition of the city ... 60
cytuj/citation: Nowakowski Radmir, Sierecka-Nowakowska Barbara. 2018. "Materiał budowlany jako walor w kształtowaniu kompozycji miasta". Materiały Budowlane 555 (11): 60-62. DOI: 10.15199/33.2018.11.16

A. Wysokowski, J. Howis – Propozycja wytycznych dotyczących projektowania i budowy obiektów inżynierskich w technologiach bezwykopowych w infrastrukturze komunikacyjnej / The proposal of design and construction guidelines for engineering structures in trenchless technologies in transport infrastructure ... 63
cytuj/citation: Wysokowski Adam, Jerzy Howis. 2018. "Propozycja wytycznych dotyczących projektowania i budowy obiektów inżynierskich w technologiach bezwykopowych w infrastrukturze komunikacyjnej". Materiały Budowlane 555 (11): 63-65. DOI: 10.15199/33.2018.11.17

M. Dębiński, J. Bohatkiewicz, M. Motylewicz – Wpływ warunków ruchu drogowego na prognozy hałasu / The influence of traffic conditions on noise predictions ... 66
cytuj/citation: Dębiński Marcin, Janusz Bohatkiewicz, Marek Motylewicz. 2018. "Wpływ warunków ruchu drogowego na prognozy hałasu". Materiały Budowlane 555 (11): 66-67. DOI: 10.15199/33.2018.11.18

A. Nowak-Michta – Wymagania GDDKiA dotyczące charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach / GDDKiA requirements in terms of air voids characteristic in hardened concretes ... 68
cytuj/citation: Nowak-Michta Aneta. 2018. "Wymagania GDDKiA dotyczące charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach". Materiały Budowlane 555 (11): 68-70. DOI: 10.15199/33.2018.11.19

 

XXXIV Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji

COMBO CARGO (reklama)

Bogaty program Konferencji „SPB 2019” – rozmowa z Józefem Kostrzewskim, Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów ... 4

TEMAT WYDANIA - Prefabrykacja w budownictwie

G. AdamczewskiPerspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów betonowych ... 6
cytuj: Adamczewski Grzegorz. 2018. "Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów betonowych". Materiały Budowlane 555 (11): 6-7. DOI: 10.15199/33.2018.11.01

FABUD WKB S.A. (reklama)

Prefabrykacja w budownictwie mieszkaniowym ... 8

Systemy stropowe firmy Rector ... 10

M. Dopierała, Ł. Stodolny, A. Medyk, K. Kaczmarek, L. Szulc, J. Żurkiewicz, M. PutowskiPrefabrykowane ściany wielowarstwowe w budownictwie mieszkaniowym ...11
cytuj: Dopierała Magdalena, Łukasz Stodolny, Adam Medyk, Kamila Kaczmarek, Ligia Szulc, Jakub Żurkiewicz, Maciej Putowski. 2018. "Prefabrykowane ściany wielowarstwowe w budownictwie mieszkaniowym". Materiały Budowlane 555 (11): 11-13. DOI: 10.15199/33.2018.11.02

Pekabex (reklama)

G. Adamczewski, P. WoyciechowskiPrefabrykacja betonowa w zrównoważonym budownictwie ... 14
cytuj: Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr. 2018. Prefabrykacja betonowa w zrównoważonym budownictwie. Materiały Budowlane 555 (11): 20-23. DOI: 10.15199/33.2018.11.03

Prefabrykacja betonowa to konieczność na dziś i jutro  ... 18

Painpol (reklama)

W. Jasiński, R.WalczakBadania modelowe przepustów drogowych z GRP w skali naturalnej . . . 28
cytuj: Jasiński Wiktor, Robert Walczak. 2018. "Badania modelowe przepustów drogowych z GRP w skali naturalnej". Materiały Budowlane 555 (11): 28-30 DOI: 10.15199/33.2018.11.06

Amiblu (reklama)

KON-BET (reklama)

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

A. WójcikEstetyka w nowoczesnej prefabrykacji betonu ... 34
cytuj: Wójcik Andrzej. 2018. "Estetyka w nowoczesnej prefabrykacji betonu". Materiały Budowlane 555 (11): 34-35. DOI: 10.15199/33.2018.11.08

DACHY - TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaOcena współdziałania wełny mineralnej i płyt PIR ... 38
cytuj: Patoka Krzysztof. 2018. "Ocena współdziałania wełny mineralnej i płyt PIR". Materiały Budowlane 555 (11): 38-40. DOI: 10.15199/33.2018.11.10

Kilka uwag Związku SIPUR, czyli kontrowersyjne kontrowersje ... 41

PRAKTYKA BUDOWLANA

P. Idzikowski – Narzędzia internetowe ATLAS ... 54

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

Reklama - ZCB Owczary 

M. MalągBaza wiedzy dla obcokrajowców ... 72

BIM W BUDOWNICTWIE

W. Kalisz, B. Kordziński, J. RusinBIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. ... 73
cytuj: Kalisz Wojciech, BłażejKordziński, Jerzy Rusin. 2018. "BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.". Materiały Budowlane 555 (11): 73-75. DOI: 10.15199/33.2018.11.20

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament prawny GNUB informuje

RYNEK BUDOWLANY

M. SochackiEuropejskie budownictwo mieszkaniowe po wielkim kryzysie ... 77
cytuj: Sochacki Mariusz. 2018. Europejskie budownictwo mieszkaniowe po wielkim kryzysie. Materiały Budowlane 555 (11): 77-78. DOI: 10.15199/33.2018.11.21

K. WiśniewskaJubileusz 25-lecia firmy AIB ... 79

A. KonieczkaCEMBRIT – 20 lat produkcji dachowych płyt bezazbestowych w Polsce ... 80

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku . . . 82
cytuj: Kowalska Małgorzata. 2018. Produkcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku. Materiały Budowlane 55 (11): 82-84. DOI: 10.15199/33.2018.11.22

Viatop (reklama)

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów dla budownictwa we wrześniu 2018 roku ... 85

AWANSE NAUKOWE

Awanse naukowe w III kwartale 2018 roku

Arbocel (reklama)

KONFERENCJE

P. Piestrzyński - Rekordowa frekwencja podczas Dni Betonu 2018 ... 88

K. Wiśniewska - Beton z cementem TioCem oczyszcza powietrze w Warszawie ... 91

T. Kisilewicz - ENERGODOM 2018 ... 92

Canastol (reklama) 93 

D. Kostrzewska-Matynia - Wkrótce targi BAU 2019 ... 93

J. Molenda - Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł Szklarski 2018” ... 94

K. Wiśniewska - Energooszczędność budynków na przykładzie ścian z silikatów ... 95

Budownictwo w obiegu zamkniętym ... 96

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich