ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

Okładka I - 50 lat Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

Okładka II - VI konferencja SPB 2019

XXXIV Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji

Reklama - COMBO CARGO

Bogaty program Konferencji „SPB 2019” – rozmowa z Józefem Kostrzewskim, Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji, Dyrektorem Biura Stowarzyszenia Producentów Betonów ... 4

TEMAT WYDANIA - Prefabrykacja w budownictwie

G. AdamczewskiPerspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów betonowych ... 6

Adamczewski Grzegorz. 2018. "Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego z prefabrykatów betonowych". Materiały Budowlane 555 (11): 6-7. DOI: 10.15199/33.2018.11.01

Reklama FABUD WKB S.A.

Prefabrykacja w budownictwie mieszkaniowym ... 8

Systemy stropowe firmy Rector ... 10

M. Dopierała, Ł. Stodolny, A. Medyk, K. Kaczmarek, L. Szulc, J. Żurkiewicz, M. PutowskiPrefabrykowane ściany wielowarstwowe w budownictwie mieszkaniowym ...11

Dopierała Magdalena, Łukasz Stodolny, Adam Medyk, Kamila Kaczmarek, Ligia Szulc, Jakub Żurkiewicz, Maciej Putowski. 2018. "Prefabrykowane ściany wielowarstwowe w budownictwie mieszkaniowym". Materiały Budowlane 555 (11): 11-13. DOI: 10.15199/33.2018.11.02

Reklama Pekabex

G. Adamczewski, P. WoyciechowskiPrefabrykacja betonowa w zrównoważonym budownictwie ... 14

Adamczewski Grzegorz, Woyciechowski Piotr. 2018. Prefabrykacja betonowa w zrównoważonym budownictwie. Materiały Budowlane 555 (11): 20-23. DOI: 10.15199/33.2018.11.03

Prefabrykacja betonowa to konieczność na dziś i jutro  ... 18

J. HulimkaPodstawowe błędy w diagnostyce dźwigarów kablobetonowych oszczędnościowych i specjalnych ... 20

Hulimka jacek. 2018. "Podstawowe błędy w diagnostyce dźwigarów kablobetonowych oszczędnościowych i specjalnych". Materiały Budowlane 555 (11): 20-23. DOI: 10.15199/33.2018.11.04

T. Krzyżyński, I. Maciejewski, K. SzczurowskiKomputerowe wspomaganie analizy propagacji fali w betonowych konstrukcjach sprężonych ... 24

Krzyżyński Tomasz, Igor Maciejewski, Krzysztof Szczurowski. 2018. "Komputerowe wspomaganie analizy propagacji fali w betonowych konstrukcjach sprężonych". Materiały Budowlane 555 (11): 24-26. DOI: 10.15199/33.2018.11.05

Reklama Painpol

W. Jasiński, R.WalczakBadania modelowe przepustów drogowych z GRP w skali naturalnej . . . 28

Jasiński Wiktor, Robert Walczak. 2018. "Badania modelowe przepustów drogowych z GRP w skali naturalnej". Materiały Budowlane 555 (11): 28-30 DOI: 10.15199/33.2018.11.06

Reklama Amiblu

R. Cybulski, A. PiekarczukProces budowy i prefabrykacji samonośnych elementów hal łukowych ... 31

Cybulski Robert, Artur Piekarczuk. 2018. "Proces budowy i prefabrykacji samonośnych elementów hal łukowych". Materiały Budowlane 555 (11): 31-33. DOI: 10.15199/33.2018.11.07

Reklama KON-BET

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

A. WójcikEstetyka w nowoczesnej prefabrykacji betonu ... 34

Wójcik Andrzej. 2018. "Estetyka w nowoczesnej prefabrykacji betonu". Materiały Budowlane 555 (11): 34-35. DOI: 10.15199/33.2018.11.08

AUTOKLAWIZOWANY BETON  KOMÓRKOWY

R. JasińskiOdkształcalność postaciowa i sztywność ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK ... 36

Jasiński Radosław. 2018. "Odkształcalność postaciowa i sztywność ścian usztywniających z otworami, wykonanych z elementów murowych z ABK". Materiały Budowlane 555 (11): 36-37. DOI: 10.15199/33.2018.11.09

DACHY - TEORIA I PRAKTYKA

K. PatokaOcena współdziałania wełny mineralnej i płyt PIR ... 38

Patoka Krzysztof. 2018. "Ocena współdziałania wełny mineralnej i płyt PIR". Materiały Budowlane 555 (11): 38-40. DOI: 10.15199/33.2018.11.10

Kilka uwag Związku SIPUR, czyli kontrowersyjne kontrowersje ... 41

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

B. Ksit, A. SysakProjekt rozbudowy świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem materiałów o niskich parametrach przewodzenia ciepła ... 42

Ksit Barbara, Agnieszka Sysak. 2018. "Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej z wykorzystaniem materiałów o niskich parametrach przewodzenia ciepła". Materiały Budowlane 555 (11): 42-43. DOI: 10.15199/33.2018.11.11

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

M. PiaseckiLevel(s) – europejski system oceny środowiskowej budynków ... 44

Piasecki Michał. 2018. "Level(s) – europejski system oceny środowiskowej budynków". Materiały Budowlane 555 (11): 44-45. DOI: 10.15199/33.2018.11.12

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W BUDOWNICTWIE

P. Kubica, R. Krupa, M. Burda, P. SulikWpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 3 ... 46

Kubica Przemysław, Rafał Krupa, Marcin Burda, Paweł Sulik. 2018. "Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 3". Materiały Budowlane 555 (11): 46-49. DOI: 10.15199/33.2018.11.13

PRAKTYKA BUDOWLANA

I. Cała, A. Jóźwik – Rozwiązania strukturalno-materiałowe w kształtowaniu fasad podwójnych w budynkach wysokich  ... 50

Cała Ireneusz, Anna Jóźwik. 2018. "Rozwiązania strukturalno-materiałowe w kształtowaniu fasad podwójnych w budynkach wysokich". Materiały Budowlane 555 (11): 50-53. DOI: 10.15199/33.2018.11.14

P. Idzikowski – Narzędzia internetowe ATLAS ... 54

A. Podhorecki, M. Sosnowska, M. LachowiczProblemy klasyfikacji niektórych obiektów budowlanych na przykładzie stadionu sportowego ... 56

Podhorecki Adam, Magdalena Sosnowska, Magdalena Lachowicz. 2018. "Problemy klasyfikacji niektórych obiektów
budowlanych na przykładzie stadionu sportowego". Materiały Budowlane 555 (11): 56-59. DOI: 10.15199/33.2018.11.15

R. Nowakowski, B. Sierecka-NowakowskaMateriał budowlany jako walor w kształtowaniu kompozycji miasta ... 60

Nowakowski Radmir, Sierecka-Nowakowska Barbara. 2018. "Materiał budowlany jako walor w kształtowaniu kompozycji miasta". Materiały Budowlane 555 (11): 60-62. DOI: 10.15199/33.2018.11.16

BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURALNE

A. Wysokowski, J. HowisPropozycja wytycznych dotyczących projektowania i budowy obiektów inżynierskich w technologiach bezwykopowych w infrastrukturze komunikacyjnej ... 63

Wysokowski Adam, Jerzy Howis. 2018. "Propozycja wytycznych dotyczących projektowania i budowy obiektów inżynierskich w technologiach bezwykopowych w infrastrukturze komunikacyjnej". Materiały Budowlane 555 (11): 63-65. DOI: 10.15199/33.2018.11.17

M. Dębiński, J. Bohatkiewicz, M. MotylewiczWpływ warunków ruchu drogowego na prognozy hałasu ... 66

Dębiński Marcin, Janusz Bohatkiewicz, Marek Motylewicz. 2018. "Wpływ warunków ruchu drogowego na prognozy hałasu". Materiały Budowlane 555 (11): 66-67. DOI: 10.15199/33.2018.11.18

A. Nowak-MichtaWymagania GDDKiA dotyczące charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach ... 68

Nowak-Michta Aneta. 2018. "Wymagania GDDKiA dotyczące charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach". Materiały Budowlane 555 (11): 68-70. DOI: 10.15199/33.2018.11.19

Reklama - ZCB Owczary 

M. MalągBaza wiedzy dla obcokrajowców ... 72

BIM W BUDOWNICTWIE

W. Kalisz, B. Kordziński, J. RusinBIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. ... 73

Kalisz Wojciech, BłażejKordziński, Jerzy Rusin. 2018. "BIM w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A.". Materiały Budowlane 555 (11): 73-75. DOI: 10.15199/33.2018.11.20

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament prawny GNUB informuje

RYNEK BUDOWLANY

M. SochackiEuropejskie budownictwo mieszkaniowe po wielkim kryzysie ... 77

Sochacki Mariusz. 2018. Europejskie budownictwo mieszkaniowe po wielkim kryzysie. Materiały Budowlane 555 (11): 77-78. DOI: 10.15199/33.2018.11.21

K. WiśniewskaJubileusz 25-lecia firmy AIB ... 79

A. KonieczkaCEMBRIT – 20 lat produkcji dachowych płyt bezazbestowych w Polsce ... 80

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku . . . 82

Kowalska Małgorzata. 2018. Produkcja materiałów budowlanych w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku. Materiały Budowlane 55 (11): 82-84. DOI: 10.15199/33.2018.11.22

Reklama Viatop

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów dla budownictwa we wrześniu 2018 roku ... 85

AWANSE NAUKOWE

Awanse naukowe w III kwartale 2018 roku

Reklama Arbocel

KONFERENCJE

P. Piestrzyński - Rekordowa frekwencja podczas Dni Betonu 2018 ... 88

K. Wiśniewska - Beton z cementem TioCem oczyszcza powietrze w Warszawie ... 91

T. Kisilewicz - ENERGODOM 2018 ... 92

Reklama Canastol 93

D. Kostrzewska-Matynia - Wkrótce targi BAU 2019 ... 93

J. Molenda - Konferencja Naukowo-Techniczna „Przemysł Szklarski 2018” ... 94

K. Wiśniewska - Energooszczędność budynków na przykładzie ścian z silikatów ... 95

Budownictwo w obiegu zamkniętym ... 96

 

Prenumerata dla uczelni wyższych

Prenumerata dla szkół średnich

Okładka III - Reklama Trenchmix

Okładka IV - Reklama ICOPAL