logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Karol Pietrzak, dr inż. Zbigniew Tokarski, , Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;Wydział Budownictwa,Architektury i Inżynierii Środowiska

Hans Leenders, BAM INFRA, Holandia

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.10.20
(Oryginalny ar tykuł naukowy)

WProgramie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) finansowane są działania kształtujące postawy innowacyjne w społeczeństwie oraz promujące partnerstwo międzysektorowe. W taką politykę doskonale wpisuje się jeden z aktualnie realizowanych przez firmę BAMINFRAz Holandii projektów dotyczących, zgodnie z Inteligentnymi Specjalizacjami, ochrony energii w budownictwie oraz wykorzystania w budownictwie materiałów z recyklingu. Projekt o nazwie LE2AP (Low Energy for Asphalt Pavement) umożliwia wprowadzenie nowoczesnych nawierzchni porowatych na holenderskie drogi. Pierwsze badania autorzy wykonali w 2017 r. na odcinkach doświadczalnych w miejscowościach Doesburg i Veghel. Uzyskane wyniki w pełni potwierdzają przydatność wykonanych badań do opracowania projektów pilotażowych zgodnych z Inteligentnymi Specjalizacjami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Słowa kluczowe: finansowanie; innowacje; recykling, współpraca; Holandia.

Analysis of noise for innovative road surface with porous asphalt

Smart Growth Operational Program (SG OP) finances actions shaping innovative attitudes in society and promoting intersectoral partnership. This policy fits perfectly into one from currently implemented by BAM INFRA from the Netherlands projects related to, in line with Intelligent Specialties, energy protection in construction and the use of recycled materials in construction. The project called LE2AP (Low Energy forAsphalt Pavement) enablies to implement modern porous surfaces on Dutch roads. The first tests were performed by authors on experimental road sections in Doesburg and Veghel in 2017. The obtained results fully confirm the usefulness of the tests performed to develop pilot projects according to the Intelligent Specializations of the Smart Growth Operational Program.

Keywords: financing; innovation; recycling; cooperation; the Netherlands.

Literatura
[1] Cieszkowska Danuta. 2015. Pieniądze dla firm. Fundusze z UE 2014 – 2020. Drukarnia Bałtycka,
wydanie I. Warszawa.
[2] Heczko Jan. 2011 „Destrukt asfaltowywWielkiej Brytanii”. Drogownictwo (5): 159 – 165.
[3] Huurman Rien, Liantong Mo & Milliyon Woldekidan. 2010. „Unravelling porous asphalt concrete, towards a mechanistic material design tool”. Road Materials and Pavement Design 11 (3): 583 – 612.
[4] Kowalski Karol, Jan Piłat, Jan Król, Michał Sarnowski. 2009. Ciche i bezpieczne nawierzchnie porowate w warunkach klimatu Europy Środkowo-Wschodniej”, monografia. Organizacja Przedsięwzięć Budownictwa Drogowego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
[5] Radziszewski Piotr, Karol Kowalski, Michał Sarnowski, Piotr Pokorski. 2014. „Przyjazne dla środowiska naturalnego rozwiązania materiałowo-technologiczne nawierzchni drogowych”. Budownictwo i Architektura 13 (1): 305 – 316.
[6] Sybilski Dariusz. 2010. „Zastosowanie destruktu asfaltowego w Polsce i na świecie”. Autostrady (6): 12. Badania wykonano w ramach projektu LE2AP realizowanego przez holenderską firmę BAM INFRA finansowanego z Programu LIFE+.

Przyjęto do druku: 17.08.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2018, strona 68-70 (spis treści >>)