logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna, mgr inż. Paweł Krzemiński, Politechnika Warszawska; Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.10.17
(Doniesienie naukowe)

Analiza ryzyka w procesie inwestycyjno-budowlanym powinna być wykonywana przez inwestora a priori, przy ogłoszeniu przetargu na roboty budowlane wg prawa zamówień publicznych i uwzględniana w systemie oceny ofert, niezależnie od tego, co i w jakiej procedurze jest budowane. Artykuł prezentuje koncepcję nowego podejścia do oceny ryzyka, wykorzystującą zarówno doświadczenie zarządzającego ryzykiem (dane archiwalne z wcześniej zrealizowanych inwestycji), jak i opracowywaną przez nas propozycję usprawnienia systemu zamówień publicznych na roboty budowlane. Zgodnie z nią, zidentyfikowane zagrożenia i ryzyka w procesie inwestycyjno-budowlanym dzieli się na 8 grup, zaś do oceny poziomu ryzyka w każdej z nich proponuje się zastosowanie metod zagregowanej analizy dyskryminacyjnej.Wtym celu zbudowano model problemu decyzyjnego, zdefiniowano predyktory i zmienne objaśniane oraz zaproponowano sposób określania ich wartości.

Słowa kluczowe: ryzyko; rodziny klasyfikatorów; system doradczy

Risk assessment for construction project management
– a concept of a new approach

The risk analysis in the investment and construction process should be carried out by the investor a priori, on the notice for constructionworks according to the public procurement law and should be included in the offer evaluation system, regardless of what and in what procedure is being built. The paper presents a concept of a new approach to risk assessment, which incorporates both risk manager’s experience (archive data) and a developed by the authors improvements for public procurement system for construction works. According to the methodology, threats and risks identified in the investment and construction process, are divided into 8 groups. To assess the level of risk in each group, classifier ensembles are proposed. For this purpose, amodel of decision problemwas built, predictors, target attributes and a method for determining their value is proposed.

Keywords: risk; classifier ensembles; decision supporting system.

Literatura
[1] Gatnar Eugeniusz. 2009. Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji. Warszawa. PWN.
[2] Górski Maciej, Agnieszka Dziadosz, Dariusz Skorupka. 2010. „Zarządzanie ryzykiem według metodyki PRINCE 2 w przedsięwzięciach budowlanych”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych 3: 41 – 53.
[3] Krawczyńska-Piechna Anna. 2017. „Wykorzystanie metod wielomodelowej analizy dyskryminacyjnej do wyboru systemu deskowania stropowego”. Materiały Budowlane 540 (8): 113 – 115. DOI: 10.151999/33.2017.08.34.
[4] Krzemiński Paweł, Roman Marcinkowski. 2017. „Metodologiczne aspekty projektowania systemu zamówień publicznych na roboty budowlane”. Przegląd Budowlany 7-8 (88): 56 – 60.
[5] Murray Andy. 2009. Managing Successful Projects with PRINCE 2. Norwich. The Stationery
Office.
[6] Plebankiewicz Edyta. 2010. „Komputerowe wspomaganie procedury prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych”. Czasopismo Techniczne. Budownictwo Z. 1-B (107): 313 – 324.
[7] Radziszewska-Zielina Elżbieta. 2009. „Związki partnerskie przedsiębiorstw budowlanych na rynku instytucjonalnym”. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2(13): 137 – 152.
Przyjęto do druku: 20.08.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2018, strona 59-61 (spis treści >>)