logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Tomasz Nicer, Nicer Tomasz. Biuro Usług Projektowych
dr hab. inż. Magdalena Rogalska, Politechnika Lubelska;Wydział Budownictwa i Architektury

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.10.11
(Ar tykuł przeglądowy)

W artykule przeprowadzono analizę formalną i technicznąwykonania nadbudowy budynków zamieszkania zbiorowego i indywidualnego w aspekcie regulacji zawartych w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.Analiza uwzględnia ustalenia zapisów planu miejscowego, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, ograniczeńwynikających z ustawo ochronie zabytków i środowiskowych. Przedstawiono zapisy wspierające oraz ograniczające wykonywanie nadbudów zawarte w projekcie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego.

Słowa kluczowe: nadbudowa; Kodeks Urbanistyczno-Budowlany; zrównoważony rozwój.

Analysis of the feasibility of superstructure in forms of regulations
contained in the draft of Urban Planning and Construction Code in Poland

In the article, formal and technical analysis of the construction of the superstructure of the collective and individual residence buildings was carried out in the aspect of regulations included in the draftUrban Planning and Construction Code.An analysis was carried out, taking into account the provisions of the local plan, technical conditions of implementation, restrictions resulting fromthe acts on the protection ofmonuments and the environment. The supporting and limiting entries for the superstructures included in the Urban and Construction Code are presented.

Keywords: superstructure; Urban and Construction Code; sustainable development summary.

Literatura
[1] http://forsal. pl/artykuly/661744, rynek-mieszkaniowy-w-polsce-prognozy-na-lata-2012-2022. html (dostęp 13.04.2018 r.).
[2] Kodeks urbanistyczno-budowlany. Projekt z 23 listopada 2017 r. mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1798162.htm (dostęp 13.04.2018 r.).
[3] Thum Gregor. 2005. Obce miasto. Wrocław 1945 i potem. Via Nova.
[4] Urbańska-Galewska Elżbieta, Dariusz Kowalski. 2008. Zastosowanie lekkich konstrukcji stalowych do renowacji, rozbudowy i remontów obiektów budowlanych. XXIII Ogólnopolska Konferencja „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”. Szczyrk.
[5] WichmannAndreas,Martin Kada. 2016. Joint Simultaneous Reconstruction of Regularized Building Superstructures from Low-Density Lidar Data Using ICP, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume III-3, 2016 XXIII ISPRS Congress, 12–19 July 2016, Prague, Czech Republic.
Przyjęto do druku: 20.08.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2018, strona 41-42 (spis treści >>)