logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Jan Pizoń, dr hab. inż. Beata Łaźniewska-Piekarczyk, prof. PŚl, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOI: 10.15199/33.2018.10.03

Oryginalny artykuł naukowy

Zbadano wytrzymałość na ściskanie zapraw wykonanych z cementów portlandzkiego oraz portlandzkiego żużlowego. W badaniach zastosowano domieszki przyspieszające twardnienie na bazie mrówczanu wapnia, zarodków fazy CSH i azotanuwapnia. Współczynnik wodno-cementowy zaprawwynosił 0,5 i 0,35.Wcelu zmniejszenia ilości potrzebnej wody do uzyskania odpowiedniej konsystencji zastosowano superplastyfikator na bazie modyfikowanych polikarboksylanów. Badania wykazały, że efektywność działania domieszek przyspieszających twardnienie zależy od obecności mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego w cemencie oraz od stosunku wodno cementowego. Samo obniżenie stosunkuwodno-cementowego, przez zastosowanie domieszki upłynniającej, nie zwiększa wytrzymałości. Wręcz przeciwnie – obniża ją, na co mogą mieć wpływ drugorzędne składniki superplastyfikatora. Połączenie działania domieszek przyspieszających twardnieniewraz z obniżoną ilościąwodywzaprawach znacznie zwiększa wytrzymałość na ściskanie.

Słowa kluczowe: domieszki przyspieszające; cement portlandzki; cement portlandzki żużlowy; wytrzymałość na ściskanie.

Influence of accelerating admixtures on compressive strength
of cement mortars

Compressive strength of cement mortars were tested. Samples were made with usage of portland cement and portland slag cement. Several hardening accelerating admixtures, based on calcium formate, CSH crystal seeds and calcium nitrate were used. Mortars had water-cement ratio equal to 0,5 and 0,35. In order to lowering of water content and saving consistency the modified polycarboxylate superplasticizer were used. Research had shown that accelerating admixtures effectiveness depends on presence of ground granulated blast furnace slag (GGBFS) and water-binder ratio. Lowering of water content, by superplasticizer addition, inmortars did not improve compressive strength. Instead the retardation, probably caused by secondary components of superplasticizer,may be observed. Cooperation of lowered waterbinder ratio and accelerating admixtures usage gives great effect of compressive strength level.

Keywords: accelerating admixtures; portland cement; portland slag cement; compressive strength.

[1] Giergiczny Zbigniew (red.). 2013. Cement, kruszywa, beton w ofercie Grupy Górażdże. Rodzaje, właściwości, zastosowanie. Chorula. Grupa Górażdże.
[2] Łukowski Paweł. 2003. Domieszki do zapraw i betonów. Kraków. Polski Cement.
[3] NevilleAdamM. 2011. Properties of Concrete. Harlow. Pearson Education Limited
[4] Neville Adam M. 2012. Właściwości betonu. Kraków. Polski Cement.
[5] PN-EN 196-1:2006Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości (zastąpiona przez PN-EN 196-1:2016-07).
[6] PN-EN 206-1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
[7] PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie.
[8] Ramachandran Vangipuram Seshachar. 1995. Concrete admixtures handbook. Park Ridge, New Jersey. Noyes Publications.
Przyjęto do druku: 05.07.2018 r.

Przeczytaj cały artykuł >>

Materiały Budowlane 10/2018, strona 14-17 (spis treści >>)